Fenech G, Thomson G. Tormented by ghosts from their past: A meta-synthesis to explore the psychosocial implications of a traumatic birth on maternal well-being. Midwifery 2014:30:185-193
Directe link naar de samenvatting van het artikel.

Na een moeilijke of traumatische bevalling kunnen vrouwen ernstige problemen ervaren die negatief kunnen doorwerken in hun gedrag als moeder en op het welzijn van hun kinderen en familie. Deze meta-synthese van kwalitatief onderzoek verkende de psychosociale gevolgen van een traumatische bevalling op het welzijn van moeders. Na een systematische zoektocht in tien databases selecteerden de auteurs dertien artikelen op basis van relevantie en methodologische kwaliteit.

Uit de analyse komen drie thema’s naar voren. Ten eerste voelen de vrouwen zich als “bezeten door demonen” door hun heftige negatieve emoties en reacties en hun vaak disfunctionele coping-strategieën. Ten tweede ervaren ze een “belichaamd gevoel van verlies” van hun “ideale” identiteit en familie. Ten derde ervaren ze “beschadigde relaties” door de ingewikkelde en moeilijke relaties met hun kinderen en partners. De auteurs laten zien hoe de vrouwen langdurig gekweld worden door demonen van geweld, wanhoop en verlies uit hun verleden. Zo raken vrouwen gevangen in cirkels van negatieve- en schuldgevoelens die hen beperken in hun communicatie en intieme relaties met hun dierbaren. Traumatische bevallingen veranderen vrouwen voor altijd doordat zij hun vroegere, huidige en toekomstige “ideale” identiteit verliezen.

Deze meta-synthese laat zien hoe een traumatische bevalling kan leiden tot een draaikolk van destructieve emoties die lang doorwerken in de identiteit en relaties van vrouwen. Voor zorgverleners is scholing nodig ter preventie van traumatische bevallingen en voor tijdige onderkenning en sensitieve begeleiding van de mogelijke psychosociale gevolgen. Verder onderzoek is nodig naar de gewenste timing en de soort interventies bij deze problematiek.