Dit kwalitatieve fenomenologische onderzoek (2006-2007) onder verloskundigen beschrijft hoe hun persoonlijke betrokkenheid in tuchtzaken hun verloskundig handelen beïnvloedt. De auteurs hielden semi-gestructureerde diepte-interviews met 22 ooit in een tuchtzaak betrokken verloskundigen uit vijftien regio’s van Engeland.

Veranderingen in het verloskundig handelen na een tuchtzaak bestaan uit: meer documenteren in dossiers, meer angst voor afwijken van richtlijnen, en een grotere neiging tot meer elektronische foetale bewaking bij lager-risico vrouwen. Dit vindt echter niet op grote schaal plaats. De deelnemers ervaren positieve en negatieve veranderingen. Volgens hen bevordert het opbouwen van een goede relatie met de vrouw de kwaliteit van de verloskundige zorg, maar sommige verloskundigen komen moeilijker op voor vrouwen bij een minder goede relatie.

Tuchtzaken kunnen leiden tot verlies van vertrouwen: minder zelfvertrouwen, isolatie, neiging om eerder medische hulp in te roepen, en vermijden van werken in de verloskamer. Volgens de verloskundigen vergroot het werk op de verloskamer het risico op een tuchtzaak. Sommigen zien een schuldcultuur in de National Health Service (NHS), terwijl bij een open niet-veroordelende cultuur verloskundigen juist gemakkelijker fouten rapporteren. Tuchtzaken verlagen het moreel en beschadigen de professionele reputatie, zeker als ze in de krant komen. Enkele verloskundigen overwegen na een tuchtzaak de verloskunde te verlaten of verlof te nemen. Toch is slechts één verloskundige actief op zoek naar ander werk, heeft één verloskundige ziekteverlof, en keert één verloskundige terug naar de verpleging.

De conclusie is dat tuchtzaken een negatief effect kunnen hebben op het handelen en moreel van verloskundigen en binnen de NHS een schuldcultuur bevorderen. Onderwijs over het adequaat omgaan met documentatie, elektronische foetale bewaking en klinische richtlijnen moet verloskundigen in staat stellen om niet overdreven bang te zijn voor een tuchtzaak. Een open cultuur en het delen van problemen kan de schuldcultuur verminderen. Dreiging van tuchtzaken kan leiden  tot minder verloskundigen. Managers moeten beseffen dat tuchtzaken kunnen leiden tot verlies aan vertrouwen en tegenzin in het werk in de verloskamer en dat teamwork steun kan bieden.