Cluver C, Hofmeyr GJ, Gyte ML ea. Interventions for helping to turn term breech babies to head first presentation when using external cephalic version. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 1. Art. No: CD000184.
Directe link naar de samenvatting

Stuitligging à terme gaat gepaard met verhoogd risico voor moeder en kind op een gecompliceerde vaginale baring ofwel een sectio. Door een uitwendige versie uit te voeren wordt de kans op stuitligging bij de geboorte verkleind. In deze Cochrane review werd gekeken naar de effecten van de volgende interventies bij de externe versie: tocolyse, akoestische prikkeling, plaatselijke verdoving, transabdominale amnioinfusie en sedatie. De review is een update met tien nieuwe trials ten opzichte van 2009. Daarmee is het aantal geïncludeerde studies op 25 gekomen (n=2.548). Belangrijkste uitkomst is de effectiviteit van tocolyse, vooral met betamimetica. Er werd een toename van hoofdligging bij de geboorte gevonden in acht studies (n=993, RR: 1.38; 1.03-1.85) en een afname van sectio’s (RR: 0.82;0.71-0.94, acht studies, n=1.177). Er was te weinig informatie om uitspraken te doen over nadelige effecten van de tocolyse, maar in drie studies (n=467) werd geen verschil in foetale bradycardie gevonden (RR: 0.95; 0.48-1.89). Het effect van tocolyse verschilde niet tussen nulli- en multipara. Een combinatie van tocolyse met plaatselijke verdoving liet een significante toename van geslaagde versies zien ten opzichte van alleen tocolyse, maar geen verschil in hoofdligging bij geboorte en sectio’s. De overige interventies bleken in deze review niet effectief. De auteurs bevelen op basis van de resultaten uitwendige versie onder tocolyse aan, met betamimetica. Verder onderzoek naar routinematig of selectief gebruik van tocolyse is nodig.