Het lectoraat Midwifery Science van de Academie Verloskunde Maastricht (AVM) draagt als interdisciplinaire onderzoeksgroep bij aan verwetenschappelijking van het onderwijs en uitbreiding van het kennisdomein van de fysiologische verloskunde. De groep legt in de onderzoekslijnen ‘cliëntkenmerken’ en ‘public health’ een basis voor betere verloskundige zorg: lector Marianne Nieuwenhuijze, prof.dr Raymond de Vries, en onderzoekers Marlein Ausems, Luc Budé, Darie Daemers, Yvonne Fontein, Tamar van Haaren, Marijke Hendrix, Irene Korstjens, Evelien van Limbeek, Astrid Merkx, Anneke Pouwels, Suzanne Thompson, en Bert Zeegers.

Verloskundigen in opleiding groeien bij AVM in onderzoek
Verloskundigen in opleiding (VIO’s) vergroten bij de AVM in vier jaar gestaag hun wetenschappelijk kennis en kunde. Ze maken al snel kennis met verloskundig onderzoek, door het bestuderen en interpreteren van onderzoeksartikelen. In het minortraject gaan VIO’s een stap verder. VIO’s in de minoren Gezondheidsbevordering, Implementatie van Innovaties of Klinisch Verloskunde voeren een eenvoudig onderzoek uit. Denk bijvoorbeeld aan een online vragenlijst om te achterhalen waarom klinische verloskundigen de cliënt wel of niet informeert over verschillende baringshoudingen. In de minor Research in Midwifery doorlopen VIO’s de gehele onderzoekscyclus. Bovendien volgen ze een intensief epidemiologie en statistiek programma. Voor de dataverzameling (vaak kwantitatief) haken studenten aan bij lopend AVM onderzoek (bijvoorbeeld Gewoon Gezond Zwanger, http://www.av-m.nl/midwifery-science/lopende-onderzoeken) of putten ze uit het VeCaS databestand.

VeCaS
Het Verloskundig  Casusregistratie Systeem (VeCaS)  is de databank van de AVM waarin 25 verloskundigenpraktijken hun cliëntgegevens  van de ‘normale’ laagrisico populatie zwangere vrouwen anoniem opslaan (http://www.av-m.nl/midwifery-science/lopende-onderzoeken). Samen met de VeCaS projectleider bekijken de VIO’s in de Research minor welke onderzoeksvragen ze met VeCaS data kunnen uitwerken.  Rowan Drittij, Maaike Groeneveld en Anneke Pouwels (onderzoekstraject 2013-2015) hebben met projectleider Hennie Wijnen (verloskundig docent/ onderzoeker) besloten om hun onderzoeksvraag  ‘Is amniotomy related to the duration of dilatation in a low risk pregnant population at term?’ met VeCaS data te beantwoorden. Hun onderzoek kreeg de titel ‘Break it or leave it?’.

Break it or leave it?
Aanleiding voor ‘Break it or leave it?’ waren er tegenstrijdige bevindingen in de literatuur. Rowan, Maaike en Anneke analyseerden de VeCaS data van 1.284 vrouwen. Beschrijvende statistiek en lineaire regressieanalyses toonden dat breken van de vliezen tijdens de actieve fase de duur van de uitdrijving verlengt van 4.3 naar 5.0 uur. De duur van de uitdrijving was bovendien langer bij primiparae dan bij multiparae. Hun conclusie was terecht voorzichtig geformuleerd: Er is een statistisch significant verschil gevonden, maar dat wil niet meteen impliceren dat er sprake is van een causaal verband.

And the winner is ……
the-winner-isOp 19 juni 2015 vond het jaarlijks AVM referaat plaats. Vierdejaars presenteerden aan mede VIO’s, docenten en belangstellenden uit het werkveld hun minorscriptie. De beste scriptie wordt beloond met de scriptieprijs. Dit jaar vielen Rowan, Maaike en Anneke in de prijzen met ‘Break it or leave it?

Reacties van de betrokken VIO’s
Het heeft gemaakt dat ik nu zelf nadenk waarom doen we dingen eigenlijk zoals we ze doen. En ik kijk ook kritisch naar mijn eigen handelen in de verloskunde, is dit werkelijk de beste manier? Verder denk ik nu ook als ik een aanbeveling of richtlijn lees even kijken naar de gebruikte literatuur, is het echt zoals het wordt beschreven.

Ik heb veel geleerd over het doen èn beoordelen van verloskundig onderzoek. Hierdoor heb ik een gezond-kritische houding tegenover het handelen en sta ik steviger in integrale zorg-overleggen.

Het was voor mij het leukste blok uit mijn vier jaar studie. Evidence based medicine is iets wat vandaag de dag hoort tot de competenties van een verloskundige. Daarnaast ben je tijdens je minor bezig met een eigen onderzoek waardoor je de theorie meteen in de praktijk kan brengen.

Kennispoort congres 2016
Bent u nieuwsgierig geworden naar de resultaten van ‘Break it or leave it?’. Op het komend Kennispoort-congres op 22 januari 2016 geven Rowan Drittij, Maaike Groeneveld en Anneke Pouwels een posterpresentatie naar aanleiding van hun minoronderzoek.