De Nederlandse onderzoekster Esther Heijnen heeft bij collega’s in The Lancet (maart 2007, pag 743-49) duidelijk een gevoelige snaar geraakt door te pleiten voor een milde vorm van IVF. Volgens Heijnen is het terugplaatsen van één embryo, gecombineerd met een milde hormoonbehandeling, bij IVF net zo effectief als de huidige aanpak, waarbij twee embryo’s worden teruggeplaatst en de vrouw een standaard hormoonbehandeling krijgt.

De Nederlandse onderzoekster Esther Heijnen heeft bij collega’s in The Lancet (maart 2007, pag 743-49) duidelijk een gevoelige snaar geraakt door te pleiten voor een milde vorm van IVF. Volgens Heijnen is het terugplaatsen van één embryo, gecombineerd met een milde hormoonbehandeling, bij IVF net zo effectief als de huidige aanpak, waarbij twee embryo’s worden teruggeplaatst en de vrouw een standaard hormoonbehandeling krijgt. Bovendien komen er veel minder meerlingzwangerschappen voor (0,5% versus 12,1%) en is de aanpak goedkoper, gemiddeld € 8,333 versus € 10,745.

Ondanks deze overtuigende cijfers reageert een aantal Amerikaanse collega’s in de juni-editie met forse kritiek. Ze pleiten voor een harde aanpak waarbij de kans op zwangerschap per IVF-cyclus zo hoog mogelijk is, ongeacht de prijs die de moeder of het kind daarvoor moeten betalen. Het verschil van mening vloeit met name voort uit de huidige beoordelingsnorm, die uitgaat van de beoordeling per IVF-cyclus, in plaats van te kijken naar het effect van de totale behandeling. Na 1 jaar is de kans op een kind even groot bij de milde als bij de harde variant.

In hetzelfde nummer van The Lancet leveren Heijnen en haar collega’s een stevig weerwoord op de Amerikaanse kritiek. Zo betogen ze dat de milde variant een grotere kans op een gezond kind biedt. Collega-auteur Bart Fauser van het UMC zet de argumenten vóór een milde IVF-behandeling nog eens helder uiteen in het juli-nummer van Uniek, het nieuwe magazine van UMC Utrecht.

Het oorspronkelijke promotieonderzoek van Esther Heijnen (‘Novel paradigms in successful IVF  reatment’), alsmede het interview met Fauser is terug te vinden in de database van Kennispoort Verloskunde.