Letourneau N, Tryphonopoulos PD, Duffett-Leger L et al. Support intervention needs and preferences of fathers affected by postpartum depression. J Perinat Neonatal Nurs 2012;26:69-80
Directe link naar de samenvatting

Een kwart tot de helft van de mannen van wie de vrouw een postnatale depressie (PND) doormaakt heeft ook depressieve symptomen. Toch is er weinig bekend over het effect van PND op de vaders. Kinderen met twee depressieve ouders hebben een significant groter risico op ontwikkelingsproblemen dan kinderen met één depressieve ouder. Deze kwalitatieve studie beschrijft de behoeften van vaders aan ondersteuning en hun voorkeuren voor een ondersteunende interventie voor ouders. Van 2009-2011 interviewden de onderzoekers telefonisch door heel Canada veertig mannen van wie de partner een PND had doorgemaakt in de afgelopen tien jaar. Veertig procent (n=16) had zelf depressieve symptomen tijdens de PND en één man had een depressie. Na 37 interviews ontwikkelden de onderzoekers verschillende opties voor interventies voor ouders. Daarna werden deze opties voorgelegd aan zes al geïnterviewde en drie nieuwe mannen.

Vaders hadden behoefte aan formele (professionele) en informele (vrienden en familie) steun. De vaders gaven aan dat de ideale interventie verschillende kernonderwerpen zou behandelen, zoals informatie over PND en praktische tips om de PND van de partner te kunnen hanteren. Volgens de vaders is er geen vast format voor de ideale interventie. Om een variatie aan ouders te bereiken zou de interventie idealiter meerdere onderwerpen, stijlen en communicatiemedia moeten omvatten, toegankelijk en zo flexibel mogelijk moeten zijn. Professionals en lotgenoten zouden ingezet kunnen worden in individuele-, groep- en internetcontacten, voor vaders en moeders apart of samen.