Onderzoekers in een tertiair ziekenhuis in het Verenigd Koninkrijk bestudeerden het effect van het invoeren van midwifery-led care voor vrouwen met een sectio in de anamnese op het percentage vrouwen dat voornemens is en/of daadwerkelijk vaginaal bevalt. De obstetrician-led care uit 2008 (n= 209) werd vergeleken met de midwifery-led care uit 2011 (n=196). In de obstetrician-led care groep werden vrouwen met een sectio in de anamnese zonder aanvullende risicofactoren driemaal door een gynaecoloog gezien die hun keuze voor de wijze van bevallen begeleidde. In de midwifery-led care groep werd alle zorg door de verloskundige gegeven. In de 2011 groep is 20,1% van de zwangeren op enig moment verwezen naar de gynaecoloog in verband met een verhoogd risico. Ook deze zwangeren zijn meegenomen in de analyses.

De groepen zijn niet significant verschillend in demografische, sociale en obstetrische factoren. Wel is er in 2011 een grotere proportie vrouwen met een sectio in de anamnese in verband met stuitligging en een lagere proportie in verband met verdenking van foetale nood dan in 2008. In 2011 hebben vrouwen in vergelijking met 2008 meer afspraken bij de verloskundige, minder afspraken in het ziekenhuis, zien minder verschillende hulpverleners en is er een langere periode tussen het eerste gesprek over de wijze van bevallen en de daadwerkelijke beslissing. Ze hebben na correctie voor verstorende variabelen vaker het voornemen om vaginaal te gaan bevallen (90% vs 77% OR: 2,69; 1.48-4.87) en bevallen ook daadwerkelijk vaker vaginaal vergeleken met de groep die obstetrician-led care krijgt (61% vs 47% OR: 1.79; 1.17-2.75). De maternale en neonatale uitkomsten zijn vergelijkbaar. De onderzoekers concluderen dat de invoering van een midwifery-led care voor deze groep vrouwen een veilig alternatief vormt en samenhangt met een verhoogd percentage vaginale bevallingen.