In deze prospectieve studie is voor het eerst gekeken naar foetale bewegingen na een mild of ernstig trauma tijdens de zwangerschap. Alle zwangeren vanaf 20 weken zwangerschapsduur die zich meldden bij het VUMC in verband met een trauma in de periode juni 2012 tot juli 2014 (n= 36) werden gevraagd deel te nemen.

De ernst van het trauma werd gemeten met de ISS (Injury Severity Score, range 0-76, ISS≥9 is ernstig, <9 is mild). Bij de deelnemende vrouwen (n=16) werden drie uitgebreide echo’s verricht, namelijk bij 2-8 uur (T1) 24-72 uur (T2) en >72 uur (T3) na het trauma. Twee onderzoekers analyseerden de opgenomen beelden en beoordeelden deze op de verscheidenheid (o.a. adembeweging, hikken, slikken, arm- of beenbeweging),  kwaliteit (o.a. amplitude, snelheid, richting, vloeiendheid) en kwantiteit (% bewegingstijd) van de bewegingen. De uitkomsten werden vergeleken met data van een normale populatie. De kinderen werden rond de uitgerekende datum en 1 jaar post partum neurologisch getest.

De mediane zwangerschapsduur op het moment van het trauma is 25+6 weken (range 20-38 weken). De meeste trauma’s zijn als gevolg van een verkeersongeluk of val en meestal mild van aard (ISS 0-9). Toch worden er afwijkingen in het bewegingspatroon gesignaleerd.
In 19% van de foetussen is de verscheidenheid van beweging beïnvloed (zowel groter als minder groot), in 44% de kwaliteit en in 69% de kwantiteit (te veel of te weinig beweging). Maar neurologisch onderzoek 1 jaar post partum laat geen bijzonderheden zien.

Deze studie toont aan dat maternaal trauma in de meeste gevallen de foetale beweging beïnvloedt, maar dat dit van voorbijgaande aard is. Deze uitkomsten ondersteunen de hypothese dat zelfs kleine mechanische trauma’s invloed hebben op het centrale zenuwstelsel van de foetus.