Nederlandse onderzoekers bestudeerden de gewichtstoename van gezonde vrouwen in de zwangerschap in relatie tot BMI voor de zwangerschap, voeding en lichamelijke activiteit. Het dwarsdoorsnede onderzoek vond plaats bij 455 gezonde zwangere vrouwen onder zorg bij eerstelijns verloskundigen. De uitkomstmaat in de analyses was een te beperkte, normale of overmatige gewichtstoename volgens de richtlijnen van het Institute of Medicine (IOM). De belangrijkste beïnvloedende factoren waren BMI voor de zwangerschap, voeding in de zwangerschap (consumptie van groenten, fruit en vis) en lichamelijke activiteit (motivatie tot activiteit, activiteit voor de zwangerschap, en verminderde lichamelijke activiteit in de zwangerschap). Andere beïnvloedende factoren waren leeftijd, zwangerschapsduur, pariteit, etniciteit, familie inkomen, opleiding, ervaren slaaptekort, tevredenheid met gewicht voor de zwangerschap, geschat BMI voor de zwangerschap, roken, eigen doelstelling in gewichtstoename, en ontvangen advies van verloskundige over gewichtstoename.

De gewichtstoename is volgens de richtlijnen normaal bij 42% van de vrouwen, te beperkt bij 14% en overmatig bij 44%. BMI voor de zwangerschap en voeding hebben geen verband met normale gewichtstoename. Verminderde lichamelijke activiteit in de zwangerschap heeft verband met overmatige gewichtstoename (OR: 0.54; 0.33-0.89). Te beperkte gewichtstoename komt meer voor bij een groter ervaren slaaptekort (OR: 1.20; 1.02-1.41). Overmatige gewichtstoename komt minder voor bij blanke vrouwen dan bij niet-blanke vrouwen (OR: 0.22; 0.08-0.56) en bij niet stoppen met roken tijdens de zwangerschap vergeleken met stoppen (OR: 0.49; 0.25-0.95).

De conclusie is dat verminderde lichamelijke activiteit in de zwangerschap de enige beïnvloedbare factor is die verband heeft met overmatige gewichtstoename volgens de IOM richtlijnen. Daarom lijkt preventie van verminderde lichamelijke activiteit een veelbelovende benadering. Interventies ter bevordering van gezonde gewichtstoename moeten zich richten op alle vrouwen, ongeacht hun BMI voor de zwangerschap.