Jonkers M, Richters A, Zwart J, Öry F,en van Roosmalen J. Severe maternal morbidity among immigrant women in the Netherlands: patients’ perspectives
Reproductive Health Matters 2011;19(37):144–153.
Directe link naar de samenvatting in Reproductive Health Matters.

Immigrante vrouwen in Nederland hebben meer ernstige complicaties in de zwangerschap hebben dan Nederlandse vrouwen, aldus de LEMMoN-studie (2004-2006) Om uit te zoeken waar dit aan ligt, zijn er veertig immigranten en tien Nederlandse vrouwen uit de LEMMoNstudie gevraagd voor een interview. In het interview kwamen aan bod: de medische complicaties en evaluatie van de verkregen zorg. Er was speciale aandacht voor zelfdiagnostiek, het opzoeken van de zorg, het presenteren van de klachten, het herkennen van de klachten door de zorgverleners en de communicatie. Waar nodig werd gebruik gemaakt van een tolk. Zwangere, immigrante vrouwen onderkenden zelf vaak de klachten en signalen niet goed en bespraken ze onvoldoende en inadequaat met zorgverleners.
Communicatievaardigheden van hulpverleners schoten vaak tekort, zoals bij het uitvragen van de sociale situatie van de vrouwen. De aanwezige taalbarrière beïnvloedt de communicatie; mannen en anderen vertaalden de klachten vaak ook niet optimaal.
Immigrante vrouwen zouden aangemoedigd en ondersteund moeten worden in het kennen van het gezondheidssysteem en het herkennen van klachten en signalen van problemen in de zwangerschap. Bovendien moeten ze betrokken worden in beslissingen over het te volgen beleid.
Een selectie van twintig van de immigranten interviews werd voorgelegd aan vier obstetrici: in zestien van de twintig interviews was er sprake van substandard care factoren zoals inadequate prenatale controles, vertraging in de diagnosestelling, beleid en verwijzingen naar andere hulpverleners.