De Nederlandse HBO-bacheloropleidingen verloskunde AVAG, AVM en VAR, zijn deze zomer opnieuw geaccrediteerd door het Nederlands Vlaams Accreditatie Orgaan (NVAO). De opleidingen zijn alledrie als ‘goed’ beoordeeld bij de opleidingsvisitatie. Daarnaast kent het NVAO elk van de opleidingen het aangevraagde bijzonder kenmerk toe.

Het visiterende panel NVAO oordeelde als volgt:

  • Opleidingen die staan voor hun vak, streven een hoog niveau na, zijn ambitieus en dragen bij aan de hoge kwaliteit van verloskundige zorg. Studenten voelen zich voldoende voorbereid om als zelfstandig verloskundig professional te werken. De kwaliteit van de afgestudeerden getuigd over de hele linie van een hoog niveau.
  • Alle opleidingen zijn zonder meer succesvol in het opleiden van zelfstandig denkende professionals die met een open en actieve houding in de interprofessionele context kunnen handelen.
  • Het is overtuigend aangetoond dat de opleidingen hun studenten zelfkritisch maken en de notie meegeven dat zij onderdeel uitmaken van een groter geheel. Deze belangrijke eigenschappen stelt studenten (en alumni) in staat stellen een bijdrage te leveren aan ontwikkelingen binnen de geboortezorg.

De opleidingen streven, naast landelijke leerresultaten, eigen accenten na.

De AVAG legt een accent op de academische en wetenschappelijke vorming bij studenten. Dit zit verweven door de gehele opleiding en blijkt onder meer uit de aandacht voor EBM, het klinisch redeneren en de doorstroommogelijkheden richting universitaire programma’s. Bij de AVM is Evidence Based Midwifery (EBM) de centrale lijn in het curriculum. Studenten moeten met behulp van EBM hun handelen onderbouwen vanuit of toetsen aan hun wetenschappelijke kennis.
De VAR profileert zich met het concept van ‘woman-centered-care’ en stelt nadrukkelijk de behoefte van de cliënt centraal en daarmee de samenwerking in de ketenzorg.

De volledige NVOA besluiten en rapportages zijn gepubliceerd op de website van de NVAO.