Voor het bevorderen van de fysiologie tijdens de baring is het van groot belang dat professionals goed met elkaar samenwerken en elkaars expertise kennen en respecteren. Omdat er tot op heden geen structureel gezamenlijk onderwijs bestaat voor verloskundigen in opleiding (VIO’s )en artsen in opleiding (AIO’s), hebben de verloskunde academies Amsterdam/Groningen en Maastricht, de Masteropleiding Physician Assistent Klinisch Verloskundige Rotterdam, het Máxima Medisch Centrum en het UMC Utrecht de handen ineengeslagen om samen landelijk onderwijs te organiseren.

Zij ontwikkelden een tweedaagse cursus met tussentijdse zelfstudie en stage met als doel kennis van de fysiologie van de baring te vergroten en de samenwerking rondom de baring te verbeteren tussen de verschillende disciplines. Deelnemers en docenten geven in de evaluatie de cursus, welke in 2018 voor het eerst plaatsvond, een ruime 8.  Het voornemen is om in 2020 deze cursus opnieuw te organiseren met als doel een structureel onderdeel te worden van het onderwijsaanbod binnen de opleidingen voor verloskundige en gynaecoloog.

Lees ook de twee artikelen die hierover verschenen zijn in TVV en NTOG.

Artikel TVV 2019 #4