Vrouwen met verminderde kindsbewegingen (VKB) hebben een verhoogd risico op negatieve geboorte uitkomsten, zoals doodgeboorte. Veertien verloskundeafdelingen van Noorse ziekenhuizen varieerden duidelijk in hun voorlichting en beleid bij VKB.

Reduction of late stillbirth with the introduction of fetal movement information and guidelines – a clinical quality improvement.
Tveit JVH, Saastad E, Stray-Pedersen B, Børdahl PE, Flenady V, Fretts R, Frøen JF. BMC Pregnancy and Childbirth 2009;9:32 doi: 10.1186/1471-2393/9/32.
Het artikel is verschenen in een speciaal supplement van BMC. Het volledige supplement en folders in diverse talen zijn te gratis te downloaden via de directe link naar Biomed Central

Vrouwen met verminderde kindsbewegingen (VKB) hebben een verhoogd risico op negatieve geboorte uitkomsten, zoals doodgeboorte. Veertien verloskundeafdelingen van Noorse ziekenhuizen varieerden duidelijk in hun voorlichting en beleid bij VKB. In deze ziekenhuizen werden 2 cohorten vrouwen met VKB met elkaar vergeleken: 1 cohort vrouwen die de gebruikelijke zorg ontvingen en 1 cohort gedurende een op consensus gebaseerde interventie voor zorgverbetering. De interventie bevatte schriftelijke informatie aan vrouwen met de uitnodiging om (verminderde) kindsbewegingen te monitoren, en beleidsrichtlijnen bij VKB voor professionele zorgverleners.

In de jaren 2005 – 2007 werden de verloskundige gegevens geregistreerd van alle zwangeren met VKB tijdens het derde trimester. De periode gebruikelijke zorg duurde 7 maanden en de aansluitende interventieperiode 17 maanden (19.407 versus 46.143 geboorten en 1215 versus 3038 vrouwen met VKB).

Gedurende de interventie nam het aantal vrouwen met VKB niet toe. Het percentage doodgeboorten onder vrouwen met VKB nam af van 4,2% naar 2,4% (OR 0,51, 95% BI 0,32-0,81), en van 0,3% naar 0,2% in de gehele studiepopulatie (OR 0,67, 95% BI 0,48-0,93). Er was geen toename in vroeggeboortes, intra-uteriene groei retardatie, verwijzingen naar neonatale zorg of APGAR scores < 3 na 5 minuten, toename in echo’s en afname in extra controlebezoeken en inleidingen.

Vrouwen en hun zorgverleners konden dus vanuit hun verschillende rollen actief zijn in het verminderen van doodgeboorten. Gerandomiseerd onderzoek zou kunnen ontrafelen welke voorlichting en welk professioneel beleid hierbij het best werkt.