Ondanks onzekerheid over de voordelen van visolie als leverancier van ‘dietary docosahexaenoic acid’ (DHA) wordt internationaal aan zwangeren aanbevolen om meer DHA in te nemen.

Makrides M, Gibson RA, McPhee AJ et al. Effect of DHA supplementation during pregnancy on maternal depression and neurodevelopment of young children: A randomized controlled trial. JAMA 2010;304:1675-1683
Directe link naar de samenvatting in JAMA

Ondanks onzekerheid over de voordelen van visolie als leverancier van ‘dietary docosahexaenoic acid’ (DHA) wordt internationaal aan zwangeren aanbevolen om meer DHA in te nemen. De auteurs onderzochten of meer DHA-inname tijdens de tweede helft van de zwangerschap zou leiden tot minder vrouwen met hoge niveaus van depressieve symptomen en tot verbetering van de cognitieve en taalontwikkeling van hun kinderen.
In de dubbelblinde gerandomiseerde gecontroleerde studie in vijf Australische kraamklinieken werden 2.399 vrouwen ingesloten met eenlingzwangerschappen (< 21 weken). Daarna werd een subgroep van 726 van hun kinderen gevolgd. De vrouwen kregen dagelijks drie visoliecapsules (800 mg per dag DHA) in de interventiegroep of drie groenteoliecapsules zonder DHA in de controlegroep. Hoge niveaus van depressieve symptomen werden vastgesteld door een score van minimaal twaalf op de Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) zes weken of zes maanden postpartum. De cognitieve en taalontwikkeling van de kinderen bij achttien maanden werd door psychologen gemeten met de Bayley Scales of Infant and Toddlers Development (BSID-III).
Van de vrouwen maakte 96,7% de studie af. De interventiegroep en de controlegroep verschilden niet in het percentage vrouwen met hoge niveaus van depressieve symptomen (9,67% versus 11,19%, RR 0.85;0.70-1.02). Ook waren er geen significante verschillen tussen de interventiegroep en de controlegroep in cognitieve en taalontwikkeling van de kinderen. Wel werden significant minder preterme kinderen geboren (<34 weken) in de interventiegroep (1,09%, n=13) dan in de controlegroep (2,25%, n=27, RR 0.49;0.25-0.94).
De conclusie was dat inname van visoliecapsules tijdens de zwangerschap niet leidde tot lagere niveaus van postpartum depressie bij moeders of tot verbetering van cognitieve en taalontwikkeling van hun jonge kinderen.