Conde-Agudelo A, Romero R, Kusanovic JP et al. Supplementation with vitamins C and E during pregnancy for the prevention of preeclampsia and other adverse maternal and perinatal outcomes: a systematic review and metaanalysis. Am J Obstet Gynecol 2011;204:503.e1-12
Directe link naar gratis versie van het volledige artikel in Am J Obstel Gynecol

Er wordt verondersteld dat oxidatieve stress van de placenta een essentiële tussenstap is in het ontstaan van pre-eclampsie. Deze review onderzocht of suppletie van vitamine C en E (beide anti-oxidanten) tijdens de zwangerschap de kans vermindert op pre-eclampsie en vele andere nadelige uitkomsten.

De negen geïncludeerde RCT’s omvatten totaal 19.810 vrouwen, waarbij de interventiegroep dagelijks 1.000 mg vitamine C en 400 IU vitamine E kreeg, ongeveer vanaf het tweede trimester van de zwangerschap. Er was geen verschil in risico op pre-eclampsie tussen de interventiegroep en de controlegroep (beide 9,6%; RR: 1.00; 0.92-1.09). Er was ook geen verschil in pre-eclampsie bij subgroepanalyses bij vrouwen met een hoog risico op pre-eclampsie of vrouwen met een laag of gemiddeld risico. Vrouwen in de vitaminegroep hadden wel een verlaagd risico op placentaloslating (RR: 0.63; 0.43-0.94); echter, zij hadden tevens een verhoogd risico op zwangerschapshypertensie (RR: 1.11; 1.05-1.17) en vervroegd breken van de vliezen (RR: 1.73; 1.34-2.23). Er werden geen verschillen gevonden in risico op alle andere uitkomsten, zoals geboortegewicht, vroeggeboorte, sterfte, opname op NICU. Mogelijk was er voor sommige van deze uitkomsten te weinig power, omdat niet elke studie alle uitkomsten had bestudeerd.

De conclusie luidt dat suppletie van vitamine C plus E tijdens de zwangerschap niet beschermt tegen preeclampsie. Eventuele vervolgstudies zouden kunnen focussen op vrouwen met verhoogde oxidatieve stress en ook langetermijn effecten meenemen.