Achkar M, Dodds L, Giguère Y et al. Vitamin D status in early pregnancy and risk of preeclampsia. Am J Obstet Gynecol 2014;212 DOI: 10.1016/j.ajog.2014.11.009

In de Millenniumdoelen wordt wereldwijd gestreefd naar een daling van de maternale morbiditeit en mortaliteit. Onderliggende oorzaken hiervoor zijn onder andere hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap. Strategieën om hypertensie en PE te reduceren omvatten het voorschrijven van aspirine, dieet en vitamine C/E.

In Canada is gebleken dat 10% van de zwangerschapscomplicaties geassocieerd is met een lage vitamine D-status. Dit onderzoek (oktober 2002-juli 2005) analyseerde data uit Québec City en Halifax waarbij de vitamine D-status van zwangeren rond de 14e week zwangerschap bepaald werd en naar associaties is gezocht met het optreden van PE. Het hele cohort bedroeg 2144 zwangeren waarvan 169 een PE ontwikkelden. Er is gecorrigeerd voor BMI, leeftijd, roken, pariteit, seizoen, jaar van bloedafname, zwangerschapsduur bij bloedafname en het cohort waaruit de vrouwen kwamen. Vrouwen die een PE ontwikkelen hebben een lagere vitamine D-status vergeleken met de controlegroep 47.2 ± 17.7 versus 52.3 ± 17.2 nmol/l (p<0.0001). Het grootste risico lopen zwangeren met een vitamine D-status van <30 nmol/l vergeleken met een vitamine D-status van ≥ 50 nmol/l (OR 2.23; 1.529-3.83).

Een vitamine D-status van 30 nmol/l blijkt een onafhankelijke risicofactor voor het ontwikkelen van PE. Het zou zinvol zijn deze status bij iedereen in de vruchtbare leeftijd te bepalen zodat de frequentie van PE gereduceerd wordt bij een zwangerschap en vrouwen gezonder aan een zwangerschap beginnen.