Hensel KJ, Randis TM, Gelber SE et al. Pregnancy-specific association of vitamin D deficiency and bacterial vaginosis. Am J Obstet Gynecol 2011;204:41.e1-9
Directe link naar de samenvatting in Am J Obstet Gynecol

Bacteriële vaginose (BV) komt steeds vaker voor; momenteel bij 30% van de vrouwen van vruchtbare leeftijd in de VS. BV kan onder andere leiden tot vroeggeboorte en postpartum endometritis. Behandeling van zwangeren met BV is problematisch omdat antibiotica niet helpen bij het verminderen van het aantal negatieve zwangerschapsuitkomsten. Daarom is het opsporen van beïnvloedbare risicofactoren noodzakelijk om de last van BV en daaraan gerelateerde morbiditeit te verminderen. Volgens recente onderzoeken is vitamine D tekort gerelateerd aan BV tijdens de zwangerschap. Deze Amerikaanse studie onderzocht of risicofactoren voor BV verschillen tussen zwangere en niet-zwangere vrouwen. De onderzoekers gebruikten gegevens van een eerder uitgevoerde nationale studie naar voeding en gezondheid, waarbij 3.523 vrouwen voldeden aan de inclusiecriteria voor huidig onderzoek.

Alleen bij zwangere vrouwen werd een relatie gevonden tussen vitamine D tekort en BV (gecorrigeerde OR: 2.87; 1.13-7.28). Bij niet-zwangere vrouwen werd de kans op BV verhoogd door eerste seksuele contact op 14-jarige leeftijd of eerder (OR: 3.02, 1.07-8.58), roken (OR: 1.66; 1.23-2.24), vaginale douches (OR: 1.72; 1.25-2.37) en donker ras (OR: 2.41; 1.67-3.47), en werd de kans op BV verlaagd door het gebruik van orale anticonceptie (OR: 0.60; 0.40-0.90). Bij niet-zwangere vrouwen beïnvloedde vitamine D tekort de relatie tussen roken en BV.

Risicofactoren voor BV blijken dus afhankelijk te zijn van zwangerschapsstatus. Voorkómen van BV is belangrijk omdat behandeling niet effectief is gebleken in het tegengaan van negatieve zwangerschapsuitkomsten als gevolg van BV. Voor zwangere vrouwen lijkt vitamine D tekort een beïnvloedbare risicofactor. De auteurs suggereren dat extra vitamine D inname (suppletie), ter preventie of als bijkomende behandeling van BV, tijdens de zwangerschap geëvalueerd dient te worden.