Daisy van der Woude promoveerde in Tilburg op haar onderzoek naar gezondheidsstatus en vermoeidheid bij onder meer vitamine D tekort in het kraambed. Vitamine D tekort komt voor bij 60% van de kraamvrouwen. Er is geen significant verschil in vitamine D tekort tussen de groepen die borstvoeding en flesvoeding geven (57% versus 64%). Ook zijn er geen significante verschillen in gezondheidsstatus en vermoeidheid tussen vrouwen met of zonder vitamine D tekort die borstvoeding geven.
Bij de vrouwen die flesvoeding geven scoren de vrouwen met vitamine D tekort significant slechter op de algemene gezondheidsschaal dan de vrouwen zonder dit tekort. Deze bevinding berust waarschijnlijk op toeval of het effect van multipele testen, omdat dit verschil niet zichtbaar is bij de vrouwen  die borstvoeding geven.

De conclusie is dat er geen verband is tussen vitamine D status bij postpartum vrouwen  en het geven van borstvoeding of flesvoeding, gezondheidsstatus en vermoeidheid.  Omdat de pasgeborene afhankelijk is van de vitamine D voorziening in de moedermelk, is vitamine D suppletie nodig bij vrouwen die borstvoeding geven.

De resultaten met betrekking tot B12 tekort en vermoeidheid bij bloedarmoede zijn te lezen in het proefschrift dat kan worden gedownload op de site van Kennispoort Verloskunde.

LET OP: U moet inloggen om de PDF’s van de proefschriften te kunnen downloaden.