Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen (AP) opleiding Vroedkunde departement Gezondheid & Welzijn maakt sinds september 2017 onderdeel uit van de onderzoekslijn: Health & Life Balance.

Deze onderzoekslijn is geïnitieerd door onderwijsmanager vroedkunde Eveline Mestdagh (AP) en Professor Bart van Rompaey (Universiteit Antwerpen). Onderzoek binnen Health & Life Balance is praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek gebaseerd op vragen en behoeften die leven in het werkveld, de maatschappij en het onderwijs en heeft een interdisciplinaire focus.

Vroedkunde heeft drie gesubsidieerde onderzoeksprojecten binnen deze onderzoekslijn waarvan er twee recent van start zijn gegaan. De projecten binnen de onderzoekslijn zijn gevarieerde onderwerpen:

  • Neonatale zorg: Een vierjarig project dat het effect op neonatale outcome en gezondheid van het zeer jonge kind van een op maat afgestemde zwangerschapsbegeleiding bij Antwerpse kansarmen onderzoekt.
  • Voorschrijfgedrag: Een vierjarig project dat het gedrag van vroedvrouwen in het voorschrijven van medicatie en de beïnvloedende factoren onderzoekt.
  • MEtoWE: Een vierjarig project dat onderzoekt op welke wijze vroedvrouwen de maternale life balance kunnen ondersteunen tijdens de transitie naar moederschap.

Eveline Mestdagh is momenteel bezig met haar promotieonderzoek naar proactief gedrag onder vroedvrouwen en daarnaast vindt er onderzoek plaats naar haalbaarheid van een geboortehuis, baringshoudingen en de menopauze. Daarnaast participeert de opleiding Vroedkunde in een aanvraag voor onderzoek naar internationalisering in onderwijs. Momenteel is een tiental docent/onderzoekers actief betrokken in de lopende projecten.

Nova Vida (2012) een, door docenten en studenten gerund, informatie-, advies en begeleidingscentrum voor zwangere vrouwen, maar waar ook begeleiding t.a.v. borstvoeding plaatsvindt. Nova Vida heeft een Mam&pAP café en een Menopauze café onder begeleiding van professionele consulenten die deel uitmaken van her docententeam van AP.