In de rubriek ‘Voor u gevonden’ vindt u verwijzingen naar een reeks nationale en internationale publicaties over verloskundige onderzoeken, waarvoor geen plaats meer was in de nieuwsbrief, maar die we u niet willen onthouden.

In de rubriek ‘Voor u gevonden’ vindt u verwijzingen naar een reeks nationale en internationale publicaties over verloskundige onderzoeken, waarvoor geen plaats meer was in de nieuwsbrief, maar die we u niet willen onthouden.
NEDERLANDS ONDERZOEK / PUBLICATIES
 
Evaluation of 280 000 cases in Dutch midwifery practices: a descriptive study
MP Amelink-Verburg, SP Verloove-Vanhorick, RMA Hakkenberg, IME Veldhuijzen, J Bennebroek Gravenhorst, SE Buitendijk
BJOG, 2008; 115: 570-578
Hier te downloaden
 
Toelichting: Dit grootschalige onderzoek concludeert dat het Nederlandse verloskundige verwijssysteem, op basis van risicoselectie, goed functioneert. Aanvullend onderzoek is nodig om te onderzoeken of de geboorte-uitkomst verder verbeterd kan worden door vroegtijdiger verwijzingen, en/of dat sommige van de huidige verwijzingen overbodig waren.
 
Are pregnant women of non-Northern European descent more anaemic than women of Northern European descent? A study into the prevalence of anaemia in pregnant women in Amsterdam.
Jans SM, Daemers DO, de Vos R, Lagro-Jansen AL
Midwifery, 3 april 2008 (E-publicatie, vooruitlopend op gedrukte versie)
Te bekijken via Science Direct
 
New charts for ultrasound dating of pregnancy and assessment of fetal growth:
longitudinal data from a population-based cohort study
B.O. Verburg, E.A.P. Steegers, M. de Ridder, R.J.M. Snijders, E. Smith, A. Hofman, H.A. Moll, V.W.V. Jaddoe, J.C.M. Witteman
Ultrasound Obstet Gynecol 2008; 31: 388–396
Te bekijken via Pubmed
 
Download het volledige proefschrift van Bero Verburg, met de nieuwe curven voor het dateren van de zwangerschap, op Kennispoort Verloskunde
 
 
INTERNATIONALE PUBLICATIES / ONDERZOEK
 
Fertitility issues and options in young women with cancer
K.Oktay, M. Sönmmezer
Hoofstuk 18 van de bundel ‘Recent Results in Cancer Research, Vol. 178)
Te lezen en te bestellen via de site van Springer Verlag
 
Toelichting: Zeer uitvoerig en interessant overzichtsartikel over de gevolgen van kanker(behandelingen) op de vruchtbaarheid. Per ziektevariant worden de problemen en mogelijkheden geschetst.
 
Transfers in Planned Home Births Related to Midwife Availability and Continuity:
A Nationwide Population-Based Study
Lindgren, Helena E.; Hildingsson, Ingegerd M.; Christensson, Kyllike; Rådestad, Ingela J.
Birth, Volume 35: Number 1; pages 9–15 March 2008   
Te bekijken via Pubmed
 
Toelichting: Artikel over verwijzingen bij thuisbevallingen, waarin staat dat het risico op onjuiste/onnodige doorverwijzingen toeneemt bij primipara, als de verloskundige bij de bevalling een ander is dan tijdens de controles.
 
Does antenatal pelvic floor muscle training affect the outcome of labour?
A randomised controlled trial
Wael Agur, Pippin Steggles, Malcolm Waterfield, Robert Freeman
International Urogynecology Journal (2008) 19:85–88
Gratis te downloaden via Springer Link
 
Toelichting: Deze studie onder 268 primigravidae concludeert dat bekkenbodemtraining geen effect heeft op de duur of verloop van de bevalling.
 
How much influence do women in Sweden have on caesarean section?
A follow-up study of women’s preferences in early pregnancy
Ingegerd Hildingsson,
Midifery 24: 1; pages 46–54  March 2008   
Gratis te downloaden via Science Direct
 
The association of folate, zinc and antioxidant intake  with sperm aneuploidy in healthy non-smoking men
S.S. Young, B. Eskenazi, F.M. Marchetti, G. Block, A.J. Wyrobek
Human Reproduction Advance Access, March 19, 2008
Gratis te downloaden via Human Reproduction

Toelichting: Studie waaruit blijkt dat een verhoogde inname van foliumzuur bij mannen (>700 ?g per dag) de kans op chromosoomafwijkingen in het sperma verkleind.
 
 
Triumph over the barricades and put the evidence into pratice
Caroline J Hollins Martin
British Journal of Midwifery, Vol. 16, Iss. 2, 07 Feb 2008, pp 76 – 81
Te lezen via de database van intermid.co.uk
 
Toelichting: Stimulerend artikel, waarin eerstelijns verloskundigen worden aangemoedigd om het wetenschappelijk bewijs voor effectievere thuisbevallingen in de praktijk toe te passen.
 
Effect of advanced paternal age on fertility and pregnancy
Angela Bianco, MD
Review geschreven voor Uptodate.com , januari 2008
Te bekijken via Uptodate.com