In de rubriek ‘Voor u gevonden’ vindt u verwijzingen naar een reeks nationale en internationale publicaties over verloskundige onderzoeken, waarvoor geen plaats meer was in de nieuwsbrief, maar die we u niet willen onthouden.

In de rubriek ‘Voor u gevonden’ vindt u verwijzingen naar een reeks nationale en internationale publicaties over verloskundige onderzoeken, waarvoor geen plaatsen meer was in de nieuwsbreif, maar die we u niet willen onthouden.

NEDERLANDS ONDERZOEK / PUBLICATIES

Operative Deliveries in Low-Risk Pregnancies in The Netherlands: Primary versus Secondary Care
Marloes S. Maassen, Marijke J. C. Hendrix, Helena C. Van Vugt, Sebastiaan Veersema, Frans Smits, Jan G. Nijhuis
Birth 2008;35:277-284.
 
Toelichting: Grootschalig retroperspectief onderzoek uit 2003 in Nederland naar kunstverlossingen bij low risk zwangeren in de 1e en 2e lijn.
 
Te bekijken via Interscience
 
 
INTERNATIONALE PUBLICATIES / ONDERZOEK

Effects of Contact with Stillborn Babies on Maternal Anxiety and Depression
Joanne Cacciatore, FT Ingela Rådestad en J. Frederik Frøen
Birth 35:4 December 2008

 

Toelichting: Artikel over grootschalig onderzoek uit 2004-2005 (2.920 vrouwen) naar de effecten van vasthouden van doodgeboren kindjes op angst en depressie in de volgende zwangerschap. De selectie werd gedaan via internet, waarbij 104 organisaties gevraagd werd om cliënten te werven voor deelname.37 organisaties deden mee in de rekrutering. De Maternal Observations and Memories of Stillbirth (MOMStudy) werd opgericht en via de website http://www.momstudy.com werden enquêtes ingevuld. Men had het idee dat vrouwen eerder oprechte antwoorden zouden geven in een webenquête.  95% van de moeders heeft het doodgeboren kindje gezien, 90% heeft het kindje vastgehouden en allemaal waarderen ze dat moment. De overgrote meerderheid heeft minder angst en een betere verwerking. Hierin is een tijdelijke terugval zichtbaar tijdens een volgende zwangerschap. Dit betekent dat deze moeders zorgvuldige begeleiding nodig hebben tijdens de volgende zwangerschap.
 
Te bekijken bij Wiley
 
Bachelor of Midwifery students’ experiences of achieving competencies: the role of the midwife preceptor
Licqurish S en Seibold C.
Midwifery, December 2008;24(4):480-9
 
Toelichting: Inspirerend artikel over het belang van goede begeleiding van verloskundige studenten tijdens praktijkstages. Een leraar of stagebegeleider die ruimte geeft aan een student om ‘hands-on’ vaardigheden te leren wordt als zeer waardevol ervaren.
 
Te bekijken via Sciencedirect
 
Massage or music for pain relief in labour: A pilot randomized placebo controlled trial
L. Kimber, M. McNabb, C. McCourt, A. Haines en P. Brocklehurst
European Journal of Pain 12 (2008) 961-969
 
Toelichting: Een pilot onderzoek naar het effect van massage met ontspanningstechnieken als pijnbehandeling tijdens de baring. Belangrijkste doel is om te inventariseren of een grote trial met de toegepaste interventies en meetinstrumenten nuttig is.
Er zijn 3 groepen geformeerd: de controlegroep krijgt de gebruikelijke behandeling. Om bias door het mogelijke effect van aandacht, ondersteuning en begeleiding in de interventiegroep (massage met ontspanningstechnieken) te voorkomen is er een tweede interventiegroep die muziek met ontspanningstechnieken aangeboden krijgt. Vanwege de kleine aantallen zijn de uitkomsten niet statistisch significant, maar er is in de beide interventiegroepen een trend te zien naar iets lagere pijnscores en vrouwen voelen zich beter voorbereid op de baring en hebben meer gevoel van controle tijdens de baring.
 
Te bekijken via Science Direct
 
Population-based estimate of sibling risk for preterm birth, preterm premature rupture of membranes, placental abruption and pre-eclampsia
J. Plunkett, I Borecki, T. Morgan, D. Stamilio, L.J. Muglia
BMC Genetics 2008, 9:44
 
Toelichting: Om aan te tonen of genetische factoren mogelijk een rol spelen in de etiologie van onder andere preterme geboorte wordt in een grote populatie in de VS het relatief risico berekend van een broer of zus van een kind dat preterm geboren is ten opzichte van het populatierisico (sibling risk ratio) en ten opzichte van een broer of zus van een kind dat niet preterm geboren is (sibling-sibling odds ratio).
In deze studie worden de berekeningen voor de volgende zwangerschapsuitkomsten gedaan: preterme partus, prematuur breken van de vliezen, solutio placentae en pre-eclampsie. Al deze uitkomsten komen meer voor binnen families, wat mogelijk gedeeltelijk door genetische factoren verklaard kan worden.
 
Het volledige artikel is gratis te downloaden via PubMed Central
 
Breast cancer during pregnancy and lactation
Karin Hahn, Richard Theriault
Up to date
 
Toelichting: De meest gediagnosticeerde vorm van kanker tijdens een zwangerschap is borstkanker. In een ‘up-to-date’ literatuur review wordt de meest recente en relevante informatie samengevat. Er wordt stil gestaan bij de incidentie, diagnose, evaluatie en behandeling van gestational borstkanker en de extra complicaties die de zwangerschap en de borstvoedingsperiode met zich meebrengen. Daarbij gaat het niet alleen om lichamelijke gevolgen maar ook om psychosociale aspecten van deze ingewikkelde situatie.
 
Te bekijken via Up to date
 
Mothers without Companionship During Childbirth: An Analysis within the Millennium Cohort Study
Holly Essex, Kate Pickett
Birth 35:4 December 2008
 
Toelichting: Dat de continue aanwezigheid van een zorgverlener leidt tot betere bevallingsuitkomsten wisten we al. In hun grote cohort onderzoek tonen Essex en Pickett ook nog eens aan dat vrouwen die bevallen zonder de aanwezigheid van een partner, familielid of vriend, slechtere uitkomsten hebben dan vrouwen die niet alleen zijn tijdens de bevalling.
De vrouwen die alleen bevallen hadden een grotere kans op een vroeggeboorte, een spoedsectio, meer pijnbestrijding en zij waren negen maanden postpartum minder tevreden met hun leven. Hun baby’s hadden vaker een lager geboortegewicht en een verhoogd risico op vertraagde ontwikkeling van de grove motoriek. Ze concluderen dan ook dat het alleen zijn tijdens de bevalling een nuttige indicator kan zijn voor moeders en kinderen die in de postpartum periode en daarna meer ondersteuning nodig gaan hebben.
 
Te bekijken via Interscience
 
Increased accuracy of fetal weight estimation with a gender-specific weight formula
Siemer J, Wolf T, Hart N, Schrauder M, Meurer B, Goecke T, Beckmann MW, Schild RL
Fetal Diagn Ther 2008;24:321-326
 
Dit artikel is speciaal voor de echoscopisten onder ons. Van 989 bevallingen in het Universiteitsziekenhuis van Erlangen (Duitsland) werden in 2005 complete biometriën uitgevoerd bij kinderen in de laatste week voor de bevalling (de laatste meting werd gebruikt in de analyses). Er werd gekeken of de Schild’s sex-specifieke formule nauwkeuriger is in het schatten van kindgewichten in de zwangerschap, in vergelijking met 10 andere formules die doorgaans gebruikt worden. In het artikel staat een compleet overzicht van de formules, met voor elke formule het meest geschikte toepassingsgebied. De formule van Schild was het meest accuraat voor gewichten tussen de 2500-3999 gram, geschat naar sexe.