Eerder onderzoek richtte zich voornamelijk op het verband tussen de geplande plaats van de bevalling bij aanvang van de baring en geboorte uitkomsten en het aantal interventies. Nederlandse onderzoekers vonden het ook belangrijk om het hele proces van zwangerschap en bevalling te bekijken. Zij onderzochten bij laag risico nulliparae wat de invloed is van de geplande plaats van de bevalling (thuis of ziekenhuis) en setting (eerste of tweede lijn) aan het begin van de zwangerschap op het verdere verloop van zwangerschap en baring. In een prospectieve cohortstudie in 100 eerstelijnspraktijken en 14 ziekenhuizen (2007-2011) vergeleken de onderzoekers medische indicaties tijdens de zwangerschap en geboorte uitkomsten van 576 vrouwen die vóór 20 weken zwangerschap de voorkeur gaven aan een bevalling thuis (n=226), poliklinisch (n=168) of klinisch (n=182).

Laag-risico nulliparae met een voorkeur voor een thuisbevalling hebben minder kans op een medische indicatie tijdens de zwangerschap dan vrouwen met een voorkeur voor een bevalling in de tweede lijn (OR: 0,41; 0,25-0,66). Vrouwen met een voorkeur voor een bevalling in de eerste lijn –  zowel thuis als in het ziekenhuis – hebben een kleinere kans op inleiding van de baring (OR: 0.51; 0,28-0,95, respectievelijk OR: 0.42; 0,21-0,85) en epidurale pijnstilling (OR: 0.32; 0,18-0,56, respectievelijk OR: 0.34; 0,19-0,62) dan vrouwen met een voorkeur voor een bevalling in de tweede lijn. Bovendien hebben vrouwen met een voorkeur voor een thuisbevalling minder kans op bijstimulatie tijdens de baring (OR: 0,54; 0,32-0,93) en systemische pijnstilling (OR: 0,41; 0,21-0,79) dan vrouwen met een voorkeur voor een bevalling in de tweede lijn. Er is geen significant verband tussen de geplande plaats van bevalling en de wijze van bevallen (spontaan, kunstverlossing, of sectio).

De onderzoekers concluderen dat hoewel sommige van de gevonden verschillen toegeschreven kunnen worden aan de setting en de betrokken zorgverlener, karakteristieken en attitudes van vrouwen zelf ook een belangrijke rol spelen.