Flenady V, Koopmans L, Middleton P et al. Major risk factors for stillbirth in high-income countries: a systematic review and meta-analysis. Lancet 2011;377:1331-1340
Directe link naar de samenvatting in The Lancet

De perinatale sterfte in landen met een hoog inkomen is nauwelijks verbeterd in de laatste twintig jaar. Deze systematische review en metaanalyse probeerde aandachtspunten voor preventiestrategieën te identificeren en lette vooral op te beïnvloeden risicofactoren door leefstijl of medische interventies. Er werden 76 cohort en twintig casecontrol studies van hoge kwaliteit geïncludeerd. Maternaal overgewicht (BMI>25 of BMI>30) was de belangrijkste beïnvloedbare risicofactor met een populatie attributief risico (PAR) van 8-18 procent. Overgewicht draagt jaarlijks bij aan 8.000 doodgeboortes (=22 weken) in alle landen met een hoog inkomen. Hoge leeftijd van de moeder (>35 jaar) leidde tot een PAR van zeven tot elf procent en roken tot een PAR van vier tot zeven procent. In achtergestelde gebieden kan roken bijdragen aan twintig procent van de perinatale sterfte. Ook pre-existerende diabetes en hypertensie bleken belangrijke risicofactoren. Daarnaast droeg primipariteit bij aan vijftien procent en dismaturiteit aan 23 procent van de sterfte. Een andere belangrijke factor bleek placentaloslating. Deze review toonde aan dat een groot deel van perinatale sterfte in landen met een hoog inkomen te wijten is aan deels voorkombare risicofactoren, vooral overgewicht, leeftijd en roken. De toenemende waardering en implementatie van effectieve interventies voor deze risicofactoren hebben prioriteit voor de preventie van perinatale sterfte in die landen.