Het standaard aanbieden van twee groeiecho’s in de laatste drie maanden van de zwangerschap aan vrouwen in zorg bij verloskundigenpraktijken leidt niet tot betere gezondheidsuitkomsten voor de baby. Het is voldoende om groeiecho’s alleen aan te bieden als de verloskundige (of gynaecoloog) hiervoor een medische reden ziet. Dit blijkt uit de uitkomst van de IRIS studie onder ruim 13.000 zwangeren.

Deze onderzoekresultaten van de IRIS studie zijn vertaald naar een heldere voorlichtingsfilm voor zwangeren en verloskundigen. De voorlichtingsfilm is in het Engels ondertiteld.