Na de succesvolle start van de Kennispoort Verloskunde presenteer ik u, namens het team van Kennispoort Verloskunde, alweer de derde nieuwsbrief. Het digitale kennisplatform heeft na de zomer een groeispurt ingezet: u leest hier meer over in het artikel over de gerealiseerde samenwerking tussen het Tijdschrift voor Verloskunde (KNOV) en de Kennispoort. Deze uitbreiding van kennisontwikkeling en onderzoek op het gebied van de verloskunde maakt het digitale kennisplatform tot een waardevol instrument voor alle beroepsbeoefenaren in het verloskundig domein.

Naast haar reguliere activiteiten zal de Kennispoort Verloskunde in het najaar een congres organiseren. Om haar faciliterende rol op het gebied van het verloskundige onderzoek in Nederland extra kracht bij te zetten, is besloten tot de organisatie van een 1-daagse landelijke conferentie op 12 december in Utrecht. Kennispoort 2006: “Voeding geven aan Evidence Based Verloskunde” In deze nieuwsbrief vindt u meer informatie over deelname aan dit congres.

Het team van Kennispoort Verloskunde stelt alles in het werk om de Kennispoort te vullen met actuele en waardevolle onderzoeksinformatie. Ik roep u dan ook op om ook uw onderzoeksrapporten aan te bieden, dan wel onderzoek op te vragen in de groeiende database.

Ik hoop u regelmatig te mogen begroeten op
www.kennispoort-verloskunde.nl.

Margreeth van der Meijde
Voorzitter SSOV