De redactie van Kennispoort Verloskunde raakt steeds bedrevener in het opsporen van interessante bijdragen over verloskundig onderzoek. We vinden daardoor meer dan we in deze nieuwsbrief kunnen plaatsen. Daarom breiden we de nieuwsbrief op onze website uit met de rubriek ‘Voor u gezocht’.De redactie van Kennispoort Verloskunde raakt steeds bedrevener in het opsporen van interessante bijdragen over verloskundig onderzoek. We vinden daardoor meer dan we in deze nieuwsbrief kunnen plaatsen. Daarom breiden we de nieuwsbrief op onze website uit met de rubriek ‘Voor u gezocht’. Daarin staan hyperlinks naar publicaties over onderzoeken, die we u niet willen onthouden. Tijdens het congres Kennispoort 2007, presenteren we bovendien de eerste Jaarindex van het verloskundige onderzoek in Nederland. Inzicht in het lopende onderzoek, verschaft uitzicht op de resterende vragen van het onderzoeksdomein verloskunde. Vanaf deze plaats een hartelijke dank aan alle onderzoekers voor hun actieve medewerking aan deze vorm van kennisdeling.

Margreeth van der Meijde
Voorzitter SSOV