Het Kennispoort-congres op 10 december staat dit jaar volledig in het teken van onderzoek naar Veiligheid: van de moeder, het kind , de verloskundige en het systeem.

Het Kennispoort-congres op 10 december staat dit jaar volledig in het teken van onderzoek naar Veiligheid: van de moeder, het kind, de verloskundige en het systeem. Daarnaast zijn er themasessies over geweld en de perinatale sterfte. Het programma staat goeddeels in de steigers en het belooft een mooie en kennisrijke dag te worden.

Het belang van goed onderzoek bleek eind mei weer eens, toen staatssecretaris Bussemaker van VWS de Kamer rapporteerde over het beleid voor slachtoffers van geweld in de privésfeer, zoals Vrouwelijke Genitale Verminking (VGV). Dankzij het rapport van TNO kon de staatssecretaris de Kamer alarmeren dat 4 op de 10 zwangere vrouwen uit risicolanden (zoals Somalië, Ethiopië en Egypte), die bevallen in Nederland, zijn besneden. De cijfers uit het onderzoek waren vertekend, doordat ze gebaseerd waren op de herinnering van de geïnterviewden. De minister hecht groot belang aan meer betrouwbare metingen, en dringt erop aan om de VGV-metingen standaard op te nemen in de PRN-registratie.

Vergeet u tenslotte niet de stelling over het onderzoek naar de puflessen te lezen. Wij zijn benieuwd naar uw mening. Wat Sjaak Toet ervan vindt kon u zien op televisie bij Editie.nl.

De redactie van Kennispoort Verloskunde wenst u een fijne zomer!