Steeds meer professionals met interesse voor verloskundig onderzoek weten Kennispoort Verloskunde te vinden. Ons onderzoeksportaal heeft momenteel 1500 geregistreerde leden, een stijging van 400 personen in zes maanden.

Steeds meer professionals met interesse voor verloskundig onderzoek weten Kennispoort Verloskunde te vinden. Ons onderzoeksportaal heeft momenteel 1500 geregistreerde leden, een stijging van 400 personen in zes maanden. Ter illustratie, gemiddeld had de site het afgelopen jaar maandelijks circa 52.000 hits, verdeeld over zo’n 2.800 unieke bezoekers. Zij bekeken circa 350 verschillende pagina’s op de site. Maandelijks worden ruim 600 documenten gedownload, veelal proefschriften, scripties en rapporten. We weten niet wié precies de site bezoekt, maar van de geregistreerde deelnemers is circa 40% verloskundige, 40% student verloskunde en 20% gynaecoloog, verloskundig actieve huisarts, promovendus, etc. Als u ideeën heeft voor de verdere ontwikkeling van de Kennispoort, laat het ons dan weten.

Margreeth van der Meijde, Voorzitter SSOV