We bevinden ons in een periode van overgang en voorbereidingen: SSOV, initiatiefnemer van Kennispoort Verloskunde, heet sinds 1 september SOV: Samenwerkende Opleidingen tot Verloskundige.We bevinden ons in een periode van overgang en voorbereidingen: SSOV, initiatiefnemer van Kennispoort Verloskunde, heet sinds 1 september SOV: Samenwerkende Opleidingen tot Verloskundige. Dit hangt direct samen met de overdracht van alle aangesloten verloskunde opleidingen (AVM, VAR, VAA en VAG) aan het ministerie van OCW. De nieuwe situatie biedt volop kansen voor de ontwikkeling van het verloskundige onderwijs en wetenschap. Over die kansen wordt u tijdens het Kennispoort Congres op 11 december bijgepraat. Het veelzijdige programma van het congres bewijst dat SOV ‘nieuwe stijl’ zich hard blijft maken voor de ontwikkeling van het wetenschapsdomein verloskunde. U toch ook?