De NIVEL-registratie over 2006 biedt weer interessante stof tot nadenken. 21,9% van de verloskundigen werkt inmiddels in de tweede lijn, ten opzichte van 13,9% tien jaar geleden. Eerder constateerde het NIVEL bij de Behoefteraming 2004-2015 dat het belang van de eerste lijns verloskundigen in de prenatale zorg juist toeneemt.Verloskundige versterking op alle fronten dus. Die grote actieradius van de verloskunde viel ook te beluisteren tijdens het jaarlijkse wetenschappelijke symposium van de Amsterdamse Master Evidence Based Practice verloskunde op 22 maart. De meeste van de gepresenteerde afstudeeronderzoeken vindt u inmiddels op Kennispoort Verloskunde.

Daaronder ook een samenvatting van het onderzoek van Corine Verhoeven, winnaar van de Bettie Huidekoperpenning 2007. En als u dan toch op deze website bent, kijk dan gerust ook even naar de nieuwe oogst promotieonderzoeken, rapporten en het groeiende wetenschappelijke archief uit het Tijdschrift voor Verloskundigen.

Margreeth van der Meijde
Voorzitter SSOV