Höglund B, Larsson M. Struggling for motherhood with an intellectual disability. A qualitative study of women’s experiences in Sweden. Midwifery 2013;29:698-704 DOI:10.1016/j.midw.2012.06.014
Directe link naar de samenvatting van het artikel

Höglund B, Lindgren P, Larsson M. Midwives knowledge of attitudes towards and experiences of caring for women with intellectuual disability during pregnancy and childbirth: a cross-sectional study in Sweden. Midwifery 2013;29:950-955. DOI: 10.1016/j.midw.2012.12.002
Directe link naar de samenvatting van het artikel

Onderzoekers concluderen na een vragenlijstonderzoek onder 600 Zweedse verloskundigen dat de meesten van hen ervaring hebben met de zorg voor zwangere vrouwen met een verstandelijke handicap (VH). Een deel van de verloskundigen heeft een negatieve houding en veel verloskundigen voelen zich onzeker in hun zorg voor vrouwen met VH. De verloskundigen hebben behoefte aan meer kennis om hun zorg beter te kunnen aanpassen aan deze groep vrouwen. De onderzoekers deden ook een kwalitatieve studie om dieper inzicht te krijgen in de ervaringen van vruchtbare vrouwen met VH. De WHO definieert VH als: IQ

De vier multiparae en zes primiparae woonden verspreid over Zweden. De vrouwen waren tussen 21 en 41 jaar oud, acht hadden een partner en vijf hadden de voogdij over hun kinderen. Het overkoepelende thema in de interviews is: worstelen voor het moederschap met VH. De impact van VH is groot. De vrouwen krijgen gemengde reacties op hun zwangerschap van partners en familieleden, die soms een abortus voorstellen. Daarom onthullen vrouwen hun VH vaak pas als zij geloven dat dat gunstig voor hen is. Tijdens het hele proces van zwangerschap en geboorte voelen de vrouwen zich ook angstig en bezorgd over de voogdij over hun kind. De vrouwen ervaren de zwangerschap als een fysieke en psychologische overgang. Zij zien het als een life event, waarbij zij zich vooral gelukkig en verantwoordelijk voelen. Zij zijn zich bewust van hun lichamelijke signalen en het contact met het ongeboren kind. De vrouwen vinden ouderschapsvoorlichting belangrijk, maar ook dat deze niet voldoende is aangepast aan hun behoeften. Er zijn suggesties voor aparte cursussen voor vrouwen met VH of individuele voorlichting. Ze beschrijven de bevalling als hard en pijnlijk werk en een soms moeilijk te begrijpen proces. De vrouwen gebruiken verschillende strategieën voor het omgaan met pijn en spanning.

Ze verwelkomen hun kind met warmte en nieuwsgierigheid, verzorgen het en geven borstvoeding, zelfs bij een verwarrende ziekenhuisomgeving en onzekerheid over de voogdij. De conclusie is dat vrouwen met VH strijd leveren voor het moederschap en met de angst om de voogdij over hun kind te verliezen. Zorgverleners moeten deze vrouwen, die zelf niet altijd hun VH bekend maken, identificeren en ondersteunen. Aangezien het moeilijk kan zijn om zwangerschap, bevalling en de overgang naar het moederschap te begrijpen, moet de voorlichting en ondersteuning beter worden afgestemd op de behoeften van deze vrouwen.