Dit artikel vat de belangrijkste bevindingen samen van een proefschrift met het doel om het concept van vertrouwen in de relatie tussen verloskundige en moeder te verkennen. Daarbij wil de onderzoeker meer inzicht geven in de individuele ervaringen van vrouwen en in de betekenis voor hen van vertrouwen in de zorgrelatie. Vertrouwen is een belangrijk element van de zorg, maar het is slecht gedefinieerd als concept.

De onderzoeker verrichtte eerst conceptanalyse in de literatuur over vertrouwen. Dit gaf haar inzicht in wat vooraf gaat aan het ontstaan van vertrouwen, wat de kern is van vertrouwen en waar vertrouwen toe leidt. Daarna hield de onderzoeker 27 individuele interviews met 9 primi- en multipare vrouwen in Wales met een laag risico zwangerschap die continue begeleiding ontvingen van een caseload verloskundige. Dit maakte het mogelijk om de ontwikkeling van vertrouwen te volgen in de tijd.

Iedere vrouw had een interview bij 8-10 weken en 37 weken zwangerschap en 6-8 weken na de geboorte. De onderzoeker bracht daarna in een thematische analyse de theoretische inzichten uit de conceptanalyse samen met de individuele ervaringen van de vrouwen en de reflecties van de onderzoeker.

De thematische analyse leidt tot een model waarin vertrouwen zich in de loop van de tijd ontwikkelt als een reeks bouwstenen. De vrouwen geven aan hoe een eerste vertrouwen ontstaat op basis van hun verwachting van van de competentie van de verloskundige, maar dat hun vertrouwen vervolgens wordt beïnvloed door de ontwikkelende relatie tussen verloskundige en moeder. Het concept van vertrouwen is verweven met het gevoel van eigen regie van de vrouwen.

Zij ervaren een bevredigende geboorte als ze gevoel van controle hebben en hun individuele behoeften worden vervuld. Ze willen een ​​tweerichtingsvertrouwensrelatie ontwikkelen met de verloskundige, waarin de verloskundige ook de vrouw vertrouwt in het nemen van beslissingen.

Daarbij is het essentieel dat de verloskundige en de vrouw elkaar leren kennen en wederzijds erkennen en respecteren in een “professionele vriendschap”. Er is sprake van een ontwikkeld vertrouwen als de vrouwen spreken van een positieve ervaring met het ontwikkelen van een relatie met de verloskundige die hen steunde in het bereiken van hun doel- een bevredigende geboorte.

Inzicht in het concept vertrouwen helpt verloskundigen bij de verbetering van de individuele zorgrelatie. Volgens de onderzoeker zijn de belangrijkste bevindingen overdraagbaar naar andere settings. Zij beveelt zorgorganisaties aan verloskundigen meer te vertrouwen als autonome professionals om hen in staat te stellen te werken aan wederzijds vertrouwen tussen hen en de vrouwen.

trust-IJC-2017.pdf