Christiaens W, Verhaeghe M, Bracke P. Pain acceptance and personal control in pain relief in two maternity care models: a crossnational comparison of Belgium and the Netherlands. BMC Health Services Research 2010;10:268
Directe link naar de gratis full text versie in BMC Health Services Research

De onderzoekers vergeleken het belang van de acceptatie van baringspijn en persoonlijke controle bij medische bestrijding van baringpijn in twee verloskundige zorgsystemen. Het Belgische verloskundige systeem benadrukt medische risico's, terwijl het Nederlandse systeem het normale fysiologische proces benadrukt. In 2004 en 2005 vulden vrouwen tweemaal een vragenlijst in: bij dertig weken zwangerschap (zoals acceptatie van pijn) en binnen twee weken na de baring (persoonlijke controle en pijnbestrijding). De onderzoekers analyseerden data van 157 Belgische en 170 Nederlandse vrouwen na een ziekenhuisbevalling zonder medische ingreep.

Acceptatie van baringspijn en persoonlijke controle verminderden de kans op pijnbestrijding, temeer als vrouwen op beide factoren hoog scoorden. Nederlandse vrouwen gebruikten zesmaal minder pijnbestrijding dan Belgische vrouwen. Dit kon niet verklaard worden door verschillen in de acceptatie van pijn, want die waren er niet. Persoonlijke controle vormde een deel van de verklaring. Nederlandse vrouwen die acceptatie van baringspijn combineerden met veel persoonlijke controle, gebruikten het minst vaak pijnbestrijding. Bij Belgische vrouwen leidde geringe acceptatie van pijn tot meer pijnbestrijding, maar speelde persoonlijke controle geen rol.

Naast individuele verschillen, speelden de verschillende zorgsystemen een belangrijke rol. In België leken zorgverleners zeer gevoelig voor geringe acceptatie van pijn en kwamen zij mogelijk overmatig tegemoet aan wensen tot pijnbestrijding. Andersom werd in Nederland weinig pijnbestrijding gegeven en mogelijk te weinig tegemoet gekomen aan behoeften van vrouwen die geringe acceptatie van pijn combineerden met weinig persoonlijke controle.