Zapata LB, Murtaza S, Whiteman MK et al. Contraceptive counseling and postpartum contraceptive use. Am J Obstet Gynecol 2015;212:171.e1-8. DOI: 10.1016/j.ajog.2014.07.059

Bijna de helft van de zwangerschappen in Amerika is ongepland; daarnaast is een grote groep binnen een jaar na de bevalling weer zwanger. De vraag die hieruit voortvloeit is: wat voor invloed zou prenataal en postnataal counselen op het gebruik van anticonceptie hierop hebben ? Missouri, New York area en New York City participeerden in dit onderzoek (2004-2008) waarbij data van het Pregnancy Risk Assessment Monitoring System (PRAMS) gebruikt werden om de invloed van het prenataal en postnataal counselen op het gebruik van anticonceptie te onderzoeken. Er werden vragenlijsten uitgezet onder 11.306 vrouwen tussen vier en twaalf maanden postpartum en er zijn uiteindelijk vragenlijsten van 9.536 vrouwen geanalyseerd.

Vrouwen zijn prenataal in 78%, postnataal in 86% en zowel pre- als postnataal in 72% gecounseld over anticonceptie. Van deze vrouwen gebruikt 85% enige vorm van anticonceptie, waarvan 53% een effectieve methode (minder dan 10% zwangerschap binnen één jaar postpartum), zoals de pil.

Prenatale counseling is geassocieerd met 87% gebruik van anticonceptie versus 76% zonder counseling; postnatale counseling is geassocieerd met 86% gebruik van anticonceptie versus 75% zonder counseling.

Counseling is geassocieerd met 56% anticonceptiegebruik bij twee keer counselen, 49% bij een keer en 32% bij geen counseling (p<0.0001). Het gebruik van effectieve anticonceptie is dus het grootst als vrouwen twee keer gecounseld zijn en het verdient aanbeveling om met name al prenataal anticonceptie te bespreken.