Lukasse M, Rowe R,Townend J et al. Immersion in water for pain relief and the risk of intrapartum transfer among low risk nulliparous women: secondary analysis of the Birthplace national prospective cohort study. BMC Pregnancy and Childbirth 2014; 14:60.
Directe link naar de volledige gratis versie van het artikel. 

Het gebruik van een bad/douche als pijn reducerend middel durante partu vermindert het aantal verwijzingen: vanaf thuis naar een ziekenhuis met 12%, vanaf een zelfstandig geboortecentrum (FMU) met 41% en vanaf een verloskundige unit binnen het ziekenhuis (AMU) met 22%. Dit is de uitkomst van Engels onderzoek waar data geanalyseerd zijn van alle bevallingen in drie verloskundige eerstelijns praktijken (Birthplace study april 2008 tot april 2010). Er zijn 16.577 nulliparae geïncludeerd, waarvan er 4.013 thuis, 4.831 in een FMU en 7.733 in een AMU de bevalling startten. Pijnstilling in bad/douche is gebruikt bij 50% van de bevallingen thuis, bij 54% in een FMU en bij 38% in een AMU. De overige nulliparae zijn gebruikt als referentiegroep.

Naast een reductie in verwijzingen zijn er bij zwangeren die een bad/ douche gebruikten 20% minder sectio’s en bevallen vrouwen vaker ongecompliceerd vaginaal (RR 1.05; 1.02-1.09). Er is geen associatie met een lagere apgarscore of met neonatale verwijzingen postpartum. Het grootste voordeel van badgebruik is te zien bij vrouwen die bevallen in een FMU: 39% minder sectio’s, 39% minder spoedverwijzingen en 36% minder gebruik van een oxytocine infuus.

Zowel in de FMU als AMU wordt 36% minder vaak verwezen voor overige pijnstilling zoals epiduraal anesthesie. Het kleinste effect van het gebruik van het bad/ douche durante partu treedt op bij een thuispartus.