Hoe willen verloskundigen en gynaecologen in Nederland zwangere veertigers begeleiden die de à terme datum naderen? Wat zijn voor- en nadelen van een protocol voor een hele specifieke doelgroep zoals bijvoorbeeld de oudere zwangere? Welke afspraken worden gemaakt binnen een VSV en welke doelen staan centraal?

In Nederland lijkt de neiging te bestaan om vrouwen vanaf veertig jaar vaker en vroeger in te leiden. Hoe groot is het risico op foetale sterfte na de à terme datum voor de oudere zwangeren?

Klopt het beeld dat het risico exponentieel veel groter wordt? En is inleiden van de baring een goede manier om het risico op zeer ernstige uitkomsten te voorkomen? Wat zijn nadelen van inleiden op korte en lange termijn?

Kortom: hoe interpreteren we de Nederlandse cijfers en de nationale en internationale onderzoeksresultaten in deze discussie? Wat zijn overeenkomsten en verschillen in risicoperceptie tussen zorgverleners? Dit onderwerp staat centraal in het tweede webinar van Kennispoort Verloskunde.

Onderzoeker en verloskundige Anna Seijmonsbergen (VUmc), gynaecoloog Michelle Westerhuis (Catharina Ziekenhuis Eindhoven) en eerstelijns verloskundige Sophie Tabouret (Verloskundecentrum Nova, Amsterdam) gaan met elkaar in gesprek over dit vraagstuk tijdens het webinar op dinsdag 21 mei aanstaande.

Wij nodigen u, als professioneel zorgverlener bij zwangerschap en geboorte, hiervoor graag uit. Inloggen kan overal met een computer, tablet of smartphone en via de chatfunctie kunt u vragen stellen.

Aanmelden (geen kosten aan verbonden) kan via deze link:

https://www.onlineseminar.nl/kpverloskunde/webinar/0e192701-ade3-4416-942c-b270ac59ddba/de-oudere-zwangere-afwachten-of-inleiden-voor-de-a-terme-datum/#watch-player

Presentator en gespreksleider Jolijn Betlem ontvangt u namens Kennispoort Verloskunde graag online op dinsdagavond 21 mei aanstaande om 20.00 uur.

 

Jolijn
Betlem
Anna Seijmonsbergen Michelle Westerhuis Sophie Tabouret