Hoe bewust ben jij je als verloskundige of gynaecoloog van jouw interpretatie van woman-centred care? Gebruik jij het biomedisch model als venster op jouw vak of gebruik jij het biopsychosociaal model? Of vind jij het verwoorden van jouw eigen filosofie lastig omdat de scheidslijn tussen beide vensters niet zo zwart-wit is? Of is het meer een optelsom van verschillende factoren die per baring kan verschillen?
Het webinar over dit onderwerp staat in de agenda voor dinsdagavond 9 juni om 20.30 uur.

Hands-off verzoek in de klinische setting?

Want wat doe jij als tweedelijns verloskundige met een vrouw die een hands-off bevalling wenst in jouw dienst? Weeg jij het belang van gezondheid en uitkomsten dan net zo zwaar als de ervaring van de vrouw? En wat is het effect op jouw handelen als de dienstdoende gynaecoloog deze benadering veel te spannend vindt en niet wil meekijken?

Nee zeggen om kwaliteit te waarborgen?

Wat doe je als eerstelijns verloskundige als de relatie tussen de zwangere vrouw en jou vanaf de eerste kennismaking al moeizaam is? Verwijs je de vrouw proactief door naar een andere collega? Hoe kritisch en eerlijk kijk jij naar de vrouw-verloskundige relatie als je weet uit de literatuur dat een betekenisvolle relatie tussen de verloskundig zorgverlener en de vrouw hét fundament vormt voor de kwaliteit van zorg tijdens zwangerschap, baring en kraamperiode?

Botsingen op waarden

Het zijn twee voorbeelden uit de praktijk waarbij het concept woman-centred care in de geboortezorg (waarden)botsingen kan opleveren. Want wat is doorslaggevend en wanneer? Wat betekent jouw beslissing op individueel niveau en heeft het effect op het niveau van jouw geboortecentrum, verloskundigenpraktijk of afdeling?

Het model woman-centred care staat als onderwerp centraal in het vierde webinar van Kennispoort Verloskunde. In dit webinar deelt dr. Yvonne Kuipers verloskundig onderzoeker en hoofddocent bij de Hogeschool Rotterdam onderzoeksresultaten over dit onderwerp.

Eerstelijns verloskundige Sannemarije Ridder en klinisch verloskundige Maaike van Rijn gaan in gesprek met Yvonne Kuipers over dit concept en zij bouwen de brug naar de praktijk. Via de chatfunctie kunt u uw vragen ook voorleggen aan de gasten in de studio.

Gespreksleider Jolijn Betlem leidt dit webinar en neemt u graag mee in de dialoog om verheldering te brengen. Het doel van het webinar is om – met u als kijker en de drie panelleden – de onderliggende (waarden)discussies te bespiegelen.

Inschrijven noodzakelijk, geen deelnamekosten

Wij nodigen u, als professioneel zorgverlener bij zwangerschap en geboorte, hiervoor graag uit. Inloggen kan overal met een computer, tablet of smartphone en via de chatfunctie kunt u vragen stellen. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname van dit webinar. Inschrijven is wel noodzakelijk voor deelname. Dat geldt ook als u het webinar op een later tijdstip wenst terug te kijken.

Schrijf u hier in voor het webinar

Presentator en gespreksleider Jolijn Betlem ontvangt u namens Kennispoort Verloskunde graag online op dinsdag 9 juni aanstaande!

Jolijn Betlem Yvonne Fontein Sannemarije Ridder Maaike van Rijn