Volgens schattingen tot nu toe is Millenniumdoel 5 ( 75% reductie van de maternale sterfte wereldwijd in 2015) niet haalbaar. In deze studie komen de auteurs met opmerkelijke cijfers.

Maternal mortality for 181 countries, 1980-2008: a systematic analysis of progress towards Millennium Development Goal 5.

Hogan MC, Foreman KJ, Naghavi M et al. The Lancet published online April 12, 2010.
Directe link naar de samenvatting in The Lancet (gratis full text versie beschikbaar na online registratie)

Volgens schattingen tot nu toe is Millenniumdoel 5 ( 75% reductie van de maternale sterfte wereldwijd in 2015) niet haalbaar. In deze studie komen de auteurs met opmerkelijke cijfers. Met data van 181 landen uit verscheidene bronnen en geavanceerde analysemodellen schatten zij de maternale sterfte anno 2008 rond de 350.000 (en geen 500.000 zoals in 2007 werd geschat). De Global Maternal Mortality Ratio (MMR) nam daarmee af van 422 in 1980, via 320 in 1990 naar 251 per 100.000 levendgeborenen in 2008. Er is dus wel degelijk vooruitgang en deze blijkt samen te hangen met onder andere een afname in Total Fertility Rate (TFR) van 3.7 in 1980 naar 2.6 in 2008 en het bruto nationaal product. De HIV-epidemie heeft sinds 1990 gezorgd voor een vertraging in de afname van de MMR: zonder HIV zouden er in 2008 rond de 280.000 maternale sterftegevallen zijn geweest. Verder valt op dat meer dan 50% van alle maternale sterfte voor rekening komt van vijf landen: India, Nigeria, Pakistan, Afghanistan, Ethiopië en Kongo. 23 landen gaan de 75% reductie in MMR halen in 2015. Landen zoals Egypte, China, Ecuador en Bolivia laten een stijgende lijn in afname van MMR zien. In de VS, Denemarken, Oostenrijk, Canada en Noorwegen is er een toename van de MMR, die niet alleen door verbetering in registratie te verklaren valt. Zie ook www.millenniumdoelen.nl