De KNOV heeft op 1 juni 2006 de voorbereidingscommissie Wetenschapscommissie ingesteld. Samen met de SSOV en de Masteropleiding Verloskunde heeft de KNOV vastgesteld, dat het voor het voortbestaan van de verloskunde van groot belang is, om de opleidingen in een wetenschappelijke setting te positioneren. Hiervoor dient er een infrastructuur rondom de opleidingen te worden opgebouwd. De KNOV als beroepsorganisatie neemt het voortouw in het organiseren van deze infrastructuur. Doelstelling van de Wetenschapscommissie is het initiëren, ontwikkelen, organiseren en implementeren van het onderzoeksdomein fysiologische verloskunde binnen een academische setting.

De voorbereidingscommissie formuleert de mission statement voor de Wetenschapscommissie en de opdracht aan de Wetenschapscommissie en de Raad van Advies. De commissieleden verwachten eind dit jaar hun advies aan de KNOV te kunnen overleggen. De volgende leden hebben zitting in de commissie:

– Margreeth van der Meijde, namens de SSOV
– Esteriek de Miranda, lid voormalige regiegroep academisering verloskunde
– Juliet Droog, bestuur KNOV
– Pien Offerhaus en Ineke van der Hoff, bureau van de KNOV