In het NTvG (2008;152:2514-8) is een omvangrijke analyse verschenen van Anthony et al.

In het NTvG (2008;152:2514-8) is een omvangrijke analyse verschenen van Anthony et al. Over etnische verschillen bij zwangeren ten aanzien van het zorgtraject tijdens de zwangerschap en ten aanzien van de plaats van baring.De onderzoekers gebruikten gegevens uit de Landelijke Verloskunde Registratie van de 1e en 2e lijn (LVR-1 en LVR-2) over alle bevallingen in Nederland in de periode 1995-2002 (n = 1.401.892).

Deze werden gekoppeld en geanalyseerd met betrekking tot zorgverlener, plaats van baring en etniciteit van de zwangere.
De LVR-indeling van etniciteit was:

  • Nederlands,
  • mediterraan,
  • ander Europees,
  • creools,
  • Hindoestaans,
  • Aziatisch en overig.

Het onderzoek wijst uit dat allochtone zwangeren veel vaker in het ziekenhuis bevallen (poliklinisch of klinisch) dan thuis, om medische redenen, maar zeker ook omdat ze daar zelf de voorkeur aan geven.

Andere Europese (niet-Nederlandse) en Aziatische zwangeren begonnen de zwangerschapszorg vaak bij de verloskundige en werden niet vaak overgedragen naar de tweede lijn. Zij voltooiden de baring het vaakst onder begeleiding van de verloskundige (45,3% van de andere Europese en 44,6% van de Aziatische zwangeren).

Bij Hindoestaanse en creoolse zwangeren gebeurde dat het minst vaak (respectievelijk 33,1 en 28,0%). Zij begonnen de zwangerschapszorg namelijk vaak in de tweede lijn om medische redenen en werden ook vaak tijdens de zwangerschap of baring overgedragen.

Van de Nederlandse zwangeren voltooide 39% de baring bij de verloskundige. Van hen die onder verantwoordelijkheid van de verloskundige aan de baring begonnen, kozen 3 op de 4 Nederlandse vrouwen voor een thuisbevalling, tegen slechts 1 op de 3 mediterraanse en 1 op de 5 Hindoestaanse zwangeren.
 

De onderzoekers uitkomsten zijn van belang voor de voorlichting over en het beleid binnen het verloskundige systeem in Nederland. Daartoe is wel meer onderzoek nodig naar de diverse motieven achter de keuzen van de verschillende etnische groeperingen in Nederland.