Christie J, Bunting B. The effect of health visitors' postpartum home visit frequency on first-time mothers. Cluster randomised trial. Int J Nurs Stud 2010. doi:10.1016/j.ijnurstu.2010.10.011
Directe link naar de samenvatting in Int J Nurs Stud

Bekend is dat regelmatige postpartum verpleegkundige huisbezoeken bij hoog-risico gezinnen op de lange termijn gunstig zijn voor moeders en kinderen. In deze cluster gerandomiseerde studie werden de effecten onderzocht van wekelijkse huisbezoeken bij laag-risico gezinnen. In Noord-Ierland werden tussen 2002 en 2004 295 laag-risico gezinnen met een eerste kind bezocht door gespecialiseerde public health verpleegkundigen.

Van de verpleegkundigen werden 39 at random toegewezen aan de interventie en 41 aan de controlegroep. De 136 moeders in de interventiegroep kregen ieder zes huisbezoeken tussen twee en acht weken postpartum en de 159 moeders in de controlegroep kregen ieder één huisbezoek. De moeders vulden vragenlijsten in over ouderschap, borstvoeding, welbevinden, tevredenheid met huisbezoeken en gebruik van gezondheidszorg voor de interventie en acht weken en zeven maanden postpartum. De Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) was de belangrijkste uitkomstmaat.

De interventie had geen significant effect op de meeste uitkomsten, waaronder de EPDS. De moeders in de interventiegroep waren wel significant meer tevreden over de huisbezoeken na acht weken en na zeven maanden en gebruikten significant minder medische spoedzorg voor hun kinderen tot acht weken. Volgens de onderzoekers maken de wisselende effecten van wekelijkse postpartum huisbezoeken het noodzakelijk dat gezondheidswerkers en onderzoekers verder werken aan de ontwikkeling en toepassing van evidence-based en effectieve inhoud van huisbezoeken.