Coxon K, Sandall J, Fulop NJ. How do pregnancy and birth experiences influence planned place of birth in future pregnancies? Findings from a longitudinal, narrative study. Birth 2015: 1-7. Open access.
Directe link naar de volledige gratis versie van het artikel

In Groot-Brittannië heeft de opvatting dat de geboorte van een eerste kind riskanter is dan de daaropvolgende geboorten er toe geleid dat vrouwen hun eerste bevalling plannen in het ziekenhuis en dat zorgverleners die keuze ondersteunen. Deze prospectieve longitudinale kwalitatieve studie onderzocht bij 41 vrouwen welke invloed de ervaring met de eerste bevalling heeft op de planning van de plaats van de (hypothetische) volgende bevalling. De vrouwen kwamen uit twee stedelijke regio’s en een semi-landelijke regio en konden hun bevalling plannen in ziekenhuizen, geboortecentra bij het ziekenhuis, vrijgevestigde geboortecentra en thuis. Met iedere vrouw was er een interview in de zwangerschap (36-40 weken), gevolgd door een postnataal interview (6-12 weken) waarin de vrouwen terugkeken op de bevalling en bespraken waar ze een volgende keer zouden willen bevallen.

Daaruit blijkt dat de ervaring van de vrouwen met de feitelijke – meer dan de geplande- plaats van bevalling de keuze beïnvloedt voor de plaats van een volgende bevalling. Vrouwen die volgens hun planning in een vrijgevestigd geboortecentrum of thuis bevielen, zullen daar bij een ongecompliceerde volgende zwangerschap weer voor kiezen. Vrouwen met complexe zwangerschappen hadden meestal een ziekenhuisbevalling gepland. Maar dat geldt ook voor gezonde vrouwen met ongecompliceerde zwangerschappen en vooral na een ziekenhuisbevalling willen deze vrouwen weer naar het ziekenhuis bij een volgende bevalling. De ervaring met de ziekenhuisbevalling versterkt de opvatting dat geboorte risicovol en onzeker is, en dat ziekenhuizen het best uitgerust zijn om de veiligheid van vrouwen en baby’s te bewaken. Dit ontkracht de veelgehoorde veronderstelling dat vrouwen bij volgende bevallingen kiezen voor minder medische settings.

Vrouwen staan tijdens de eerste zwangerschap het meest open voor bevallen in een geboortecentrum of thuis. Volgens de onderzoekers biedt dit een goede gelegenheid om deze keuzes te ondersteunen en bevorderen en is het belangrijk om tijdens de zwangerschap aan alle vrouwen evenwichtige informatie over de risico’s en voordelen van de verschillende settings te geven.