n Nederlandse ziekenhuizen is een bevalling overdag veiliger dan in de avond of nacht, blijkt uit data van deze studie op basis van cijfers van Perinatale Registratie Nederland.

De Graaf JP, Ravelli ACJ, Visser GHA et al.
Increased adverse perinatal outcome of hospital delivery at night. BJOG 2010;117:1098-1107
Directe link naar de samenvatting in BJOG

In Nederlandse ziekenhuizen is een bevalling overdag veiliger dan in de avond of nacht, blijkt uit data van deze studie op basis van cijfers van Perinatale Registratie Nederland. In niet-academische ziekenhuizen is de kans op perinatale sterfte (intrapartum of neonatale sterfte <7 dagen) in
de avond en de nacht verhoogd, respectievelijk met 32% en 47% (OR 1.32; 1.15-1.52 en OR 1.47; CI 1.28-1.69). In academische ziekenhuizen is de perinatale sterfte alleen ‘s nachts verhoogd (OR 1.20; 1.06-1.37). Ongeveer dezelfde significante effecten werden gevonden voor de gecombineerde uitkomstmaat van adverse events (apgarscore <7, intrapartum of neonatale sterfte < 7 dagen, opname op de NICU). Al deze uitkomsten zijn gecorrigeerd voor zwangerschapsduur, maternale leeftijd, pariteit, wijze van bevallen, etniciteit en kalendertijd.

Op zaterdagen leiden bevallingen in academische ziekenhuizen ook tot 16% ongunstiger bevallingsuitkomsten (OR 1.16; 1.05-1.30).
In de niet-academische centra is de perinatale sterfte op zaterdagen
28% hoger (OR 1.28; 1.03=1.59). Ongeveer de helft van alle ziekenhuis­bevallingen vindt in de avond en nacht plaats.
De onderzoekers suggereren dat verminderde aanwezigheid van hoog­gekwalificeerd ziekenhuispersoneel in de avond en nacht ten grondslag
ligt aan deze uitkomsten. Met behulp van een geconstrueerde senior
index variable werd getracht dit statistisch aan te tonen. Dit is een breuk waarvan de teller wordt gevormd door het aantal aanwezige gynaecologen plus de assistenten in opleiding, en de noemer door het aantal klinisch verloskundigen plus de co-assistenten. Bij de niet-academische ziekenhuizen met een hogere senior index variable  werden betere uitkomsten gezien, bij de academische centra werd geen verschil aangetoond. Ook het aantal bevallingen per ziekenhuis zou een factor
van invloed kunnen zijn: middelgrote ziekenhuizen scoorden het laagst.

De onderzoekers stellen in hun conclusie, dat voor een kosteneffectiviteits­studie een degelijker onderbouwing van de merites van 24/7 uurs bezetting en institutionele concentratie van zorg nodig is. De senior index variable bijvoorbeeld is nu samengesteld uit het aantal zorgverleners dat in principe beschikbaar is op de afdelingen, niet op de werkelijke bezettingsgraad. Ook andere factoren bleven onderbelicht, bijvoorbeeld vermoeidheid van de aanwezige staf door verstoring van het dag-en-nachtritme. Een andere beperking van dit onderzoek is, dat aspecten van transport tijdens de bevalling, verwijzing door eerstelijns verloskundigen en aanwezigheid van kinderartsen en anesthesiologen niet zijn meegenomen.