Vrouwen die op hun rug bevallen hebben een grotere kans op een episiotomie. Hier zou in kunnen meespelen dat de zorgverlener vrouwen vraagt om tijdens de baring  te gaan liggen voor het zetten van een episiotomie. Dit Nederlandse prospectieve cohortonderzoek toetst deze hypothese in een secundaire analyse van de data van 1.196 vrouwen die in de periode 2005-2007 bij de eerstelijns verloskundige bevielen en niet werden verwezen tijdens de baring.

Drie groepen zijn vergeleken; de groep vrouwen die uitsluitend liggend persen en op hun rug bevallen; de groep vrouwen die minimaal een gedeelte van de tijd zitten tijdens het persen en op hun rug bevallen en de groep vrouwen die zowel tijdens het persen als op het moment van geboorte een verticale houding hebben.

De analyses corrigeren voor leeftijd, pariteit, geboortegewicht en uitdrijvingsduur. Vrouwen die verticaal bevallen hebben een lagere kans op een episiotomie dan de vrouwen die liggend persen en op de rug bevallen (OR: 0.28; 0.14-0.56) en bovendien laten zij een trend zien naar een grotere kans op een intact perineum (OR: 1.40; 0.96–2.04).

De kans op een episiotomie is niet groter wanneer een vrouw verticaal perst en op haar rug bevalt  dan wanneer zij zittend bevalt (OR: 1.12, 0.69–1.83). De hypothese is dus niet aanvaard  dat het veranderen van houding van zittend naar liggend verband heeft met een hogere kans op een episiotomie.