In het Medisch Contact van augustus jongstleden schetsen professor Kremer (UMC St Radboud) et al., de keerzijde van vruchtbaarheidsbehandelingen in het buitenland. Aanjager van deze trend is de nieuwe zorgverzekeringswet, die bepaalt dat behandelingen in een ander Europees land in principe vergoed moeten worden.In het Medisch Contact van augustus jongstleden schetsen professor Kremer (UMC St Radboud) et al., de keerzijde van vruchtbaarheidsbehandelingen in het buitenland. Aanjager van deze trend is de nieuwe zorgverzekeringswet, die bepaalt dat behandelingen in een ander Europees land in principe vergoed moeten worden. Grote zorgpunt vormen de kwaliteit en veiligheid van de behandelingen in het buitenland, die vaak niet of niet goed te controleren zijn. Hierdoor betalen de verzekeraars soms voor behandelingen waarvan de kwaliteit onvoldoende is of waarbij Nederlandse ethische normen worden overschreden. De auteurs pleiten daarom voor duidelijke keuzes: of Nederlandse hanteert alleen nog maar Europese kwaliteitsnormen of verzekeraars moeten alleen behandelingen vergoeden die aan Nederlandse standaarden voldoen.