Een groep Zweedse onderzoekers (V.M.K. Nyman et al., Midwifery doi:10.1016/j.midw.2008.10.008) heeft 4-6 weken na de bevalling 10 vrouwen geïnterviewd met een body mass index van >30.

Een groep Zweedse onderzoekers (V.M.K. Nyman et al., Midwifery doi:10.1016/j.midw.2008.10.008) heeft 4-6 weken na de bevalling 10 vrouwen geïnterviewd met een body mass index van >30.

De onderzoekers wilden met name weten hoe deze obese zwangeren de ontmoetingen hebben ervaren met verloskundige hulpverleners. Door het extra gewicht en omvang als gevolg van de zwangerschap, zijn deze vrouwen zich constant bewust van hun lichaam. Ze voelen zich veelal bekeken en moreel veroordeeld door anderen. Dit wordt als negatief en ongemakkelijk ervaren.

De zorgverleners hebben de neiging om zich puur op de lichamelijke aspecten van de behandeling te richten, maar hebben weinig oog voor de verhalen van deze vrouwen zelf. Sommige vrouwen voelden zich door de behandelaren vernederd, doordat ze grof, boos, chagrijnig, abrupt of bitter waren (“alsof ik minder waard was dan een minder dikke zwangere”).

De onderzoekers concluderen dat verloskundigen en huisartsen respectvoller moeten leren omgaan met deze kwetsbare groep. Hierdoor worden onnodig negatieve ervaringen voorkomen.