Een van de onderwerpen waar nog weinig aandacht voor is in de zorg voor kwetsbare zwangeren, is het onderwerp ‘zwangeren met een licht verstandelijke beperking’. Om na te gaan welke behoeften deze zwangeren zelf hebben, hebben Hanneke Torij (Lector Verloskunde & Geboortezorg) en Mieke Cardol (Lector Disability Studies) een opdracht uitgezet om na te gaan welke wensen en behoeften deze zwangeren hebben.
Tamara van den Adel en Emma Bijl, vierdejaars studenten verloskunde, hebben vervolgens onderzoek gedaan naar de behoeften van zwangeren met een licht verstandelijke beperking ten aanzien van de verloskundige ondersteuning. Binnen deze vraag hebben zij zich gericht op drie domeinen, namelijk:

  • Het reguliere zorgsysteem
  • De wijze van informatieverstrekking
  • Screening door middel van echografie.

Zij hebben dit onderzocht door aan de hand van een gestructureerde vragenlijst interviews af te nemen. Via stichtingen en verloskundigen praktijken hebben zij participanten geworven. Uiteindelijk hebben ze zeven participanten geïncludeerd, waarvan er één zwanger was en zes een actieve kinderwens hadden.
De belangrijkste uitkomsten waren dat vrouwen met een LVB met een actieve kinderwens de reguliere zorgverlening toereikend vonden. Bij het ontvangen van mondelinge voorlichting gaven de participanten voorkeur aan ondersteunend beeldmateriaal. Het maken van een termijnecho en het structureel echoscopisch onderzoek werd gewenst door alle participanten. De belangrijkste factor voor het uitvoeren hiervan was beoordeling van de gezondheid van de foetus.
Naast hun afstudeerpresentatie hebben de studenten hun onderzoek ook gepresenteerd tijdens een van de minisymposia van het regionaal consortium vorige week aan ruim 100 toehoorders (waaronder verloskundigen, gynaecologen, kraamzorgorganisaties, vertrouwensartsen van Veilig Thuis, organisaties voor laaggeletterdheid en voor mensen met een verstandelijke beperking, studenten, docenten en onderzoekers). Zo wordt steeds weer de verbinding gelegd tussen onderwijs, praktijk en gegenereerde kennis uit onderzoek!