Feijen-de Jong EI, Baarveld F, Jansen EMC et al. Do pregnant women contact their general practitioner? A register-based comparison of healthcare utilisation of pregnant and non-pregnant women in general practice. BMC Family Practice 2013 14:10.

Directe link naar de gratis full text versie van het artikel

In de meeste geïndustrialiseerde landen worden vrouwen in de zwangerschap en post partum begeleid door de verloskundige en de gynaecoloog. Daarnaast bezoeken zwangeren de huisarts. Deze studie wil inzicht geven in de gezondheid en de zorgbehoefte van zwangere vrouwen door het zorggebruik bij de huisarts te vergelijken met dat van niet-zwangere vrouwen.

Er werden data gebruikt over consultfrequentie, diagnose en behandeling uit het Landelijk Informatie Netwerk Huisartsen (LINH). LINH verzamelt gegevens van alle patiënten uit 84 huisartspraktijken in Nederland. Vrouwen met een voldragen zwangerschap in 2007, 2008 en 2009 werden geïncludeerd (n=15.123). Het zorggebruik bij de huisarts van 42 weken voor de geboortedatum van het kind tot en met zes weken daarna (336 dagen) werd vergeleken met het zorggebruik van niet-zwangere vrouwen van 15-45 jaar in een willekeurige periode van 336 dagen (n=102.564).

Zwangeren bezochten hun huisarts gemiddeld vaker: 3,6 consulten versus 2,2 bij de niet-zwangeren. Bijna de helft van de zwangeren kreeg een recept mee, tegenover ruim 84% van de niet-zwangeren. Diagnoses in de categorie zwangerschap en family planning kwamen vaker voor bij de zwangeren, evenals urologische problematiek (23 versus 9 per 100 vrouwen), vooral vanwege cystitis/ urineweginfecties (14 versus 6 per 100). Voor diagnoses in de categorie bewegingsapparaat was het andersom: zwangeren 17 per 100 versus niet-zwangeren 29 per 100. Toch werden zwangeren vaker naar een fysiotherapeut verwezen dan niet zwangeren (2,2 versus 1,6 per 100), misschien om het voorschrijven van medicatie te voorkomen.

De auteurs concluderen dat de huisarts een belangrijke rol speelt voor de zwangere cliënt en dat huisartsen betrokken moeten worden in de samenwerking rond zwangerschap en geboorte.