Ongeveer 1% van alle zwangerschappen wordt gecompliceerd door een hartafwijking bij de moeder.

Pieper P. Aangeboren hartziekten bij de zwangere vrouw. NTOG 2010;123:344-349
Er is geen nog geen directe link beschikbaar naar de samenvatting in het NTOG. Op de site van www.nvog.nl vindt u de meest actuele edities van het tijdschrift.

Ongeveer 1% van alle zwangerschappen wordt gecompliceerd door een hartafwijking bij de moeder. Aangeboren hartziekten vormen een belangrijke oorzaak van maternale morbiditeit en leiden tevens tot morbiditeit en mortaliteit bij de foetus. De auteur (een cardioloog) geeft een overzicht van resultaten van eerdere onderzoeken, waarvan de grootste studies zijn: ZAHARA uit Nederland (n=1.302) en CARPREG uit Canada (n=599).

Cardiale complicaties traden op bij 8 tot 20% van de zwangerschappen. In de ZAHARA-studie was een mechanische kunstklep de belangrijkste voorspeller voor maternale complicaties: voornamelijk kleptrombose, hartfalen en ritmestoornissen. Ook complicaties bij het nageslacht kwamen vaker voor en waren geassocieerd met maternale cardiale complicaties. Een eerdere review liet zien dat de meest voorkomende neonatale complicaties zijn: prematuriteit, ‘small for gestational age’, perinatale sterfte en aangeboren afwijkingen.
In het algemeen hangt het risico op cardiale complicaties tijdens de zwangerschap af van het onderliggend lijden en de aanwezigheid van voorspellers. Globaal kan worden gezegd dat meer complexe hartaandoeningen ook gepaard gaan met meer cardiale complicaties.

Voor de meeste vrouwen met een aangeboren hartafwijking is zwangerschap mogelijk. Een zorgvuldige risico-inschatting voor de zwangerschap kan leiden tot een betere planning van de medische begeleiding en daarmee kan het aantal complicaties worden beperkt. Een belangrijk voorbeeld is de planning van het antistollingsbeleid bij een zwangere met een mechanische klepprothese. Preconceptionele counselling is in eerste instantie de taak van de cardioloog, bij wie de vrouw onder controle is.