Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) voert al 25 jaar gezondheidsenquêtes uit. De uitkomsten daarvan zijn voor de tweede keer op toegankelijke wijze samengebracht in het rapport ‘Gezondheid in cijfers 2006’. Het geeft inzicht in de ‘State of the Union’ van de Nederlandse gezondheidstoestand, leefstijl, zorggebruik en zorgaanbod.

Uit de onderzoeken blijkt ondermeer dat personen met een hoger inkomen, over het algemeen minder vaak in een ziekenhuis worden opgenomen. Zwangere vrouwen met een hoger inkomen vormen een uitzondering; zij gaan gemiddeld juist vaker naar het ziekenhuis. Het grootste deel (70 procent) van deze diagnosegroep betreft complicaties in de antenatale periode, circa 20 procent heeft betrekking op complicaties van de bevalling. De onderzoekers suggereren een samenhang met de effecten van uitstel van zwangerschap door vrouwen met een hoge sociaaleconomische status. Als gevolg hiervan zouden zij een frequenter beroep doen op zorg voor fertilisatie en zwangerschap.